Moje príspevky

Conference sessions


Príspevky

Názov a autori Sekcia
25 Years Slovak Industry in CERN
Stefan Molokac
Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR
Ako používať normu STN EN 378-1 a 4
Peter Tomlein, Doc., Ing, PhD.
Okrúhly stôl k používaniu normy STN EN 378 1-4
Ako používať normu STN EN 378-2 a 3
Jozef Löffler, Ing.
Okrúhly stôl k používaniu normy STN EN 378 1-4
Analýza rizík pri práci s HC chladivami
Libor Novák, Ing., Jozef Sedliak, Ing.
Okrúhly stôl k používaniu normy STN EN 378 1-4
Aréna Pezinok , využívanie Tepelného čerpadla Twineco R717 s minimálnou náplňou NH3 pre komerčný tréningový zimný štadión
Juraj Švingál, Ing
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Blumental - Energetický Systém S Využitím Oze
Miroslav Machovič, Ing
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Chladenie penziónu tepelným čerpadlom voda voda a marenie kondenzačného tepla do bazéna a zásobníkov TUV a UK.
Dezider Machovec, Ing.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Chladivá s nízkym GWP v obchodnom chladení
Peter Buksar, Ing.
Fórum servisnej sekcie Jaroslav Zoldfay, Ing. Milan Ondrejmiška a Róbert Pállya
Chlazení ledové vody - Tatranská mliekareň, Kežmarok
Jiří Křivský, Ing.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Dobrá rada nad zlato pre určenie príčiny poruchy kompresorov (určené pre sekciu pani porucha)
Jozef Löffler, Ing.
Spomienka na Ing. Petra Manasa
Elektronický záznamník Leaklog
Matúš Tomlein, Ing., PhD., Michal Tomlein, Ing., Peter Tomlein, Doc. Ing.CSc.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Energocentrum JLR Nitra
Vladimír Orovnický, Ing
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Inteligentné riadenie Supermarketu
Kristian Ludas, Ing.
Vývoj v chladiacej, klimatizačnej technike a v tepelných čerpadlách, Ing. Kristián Ludas, Ing. Jozef Loffler
Jednofázový Motor Hermetického Kompresora Pre Prevádzku S Regulovaným Frekvenčným Diskom V Triede Energetickej Efektívnosti - Ie3
Yuriy Baydak, DrSc
Vývoj v chladiacej, klimatizačnej technike a v tepelných čerpadlách, Ing. Kristián Ludas, Ing. Jozef Loffler
Komplet chladiarenských technológií pre chladenie, zmrazovanie, skladovanie mäsa v Grotto, a.s.
Jozef Dodok, Ing.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Naj realizácia
Michal Gašper, Ing.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Pastorkalt, a.s. - Tempo Max Nitra
Štefan Szabó, Bc., Dalibor Száraz, Ing.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Použití Dílů Regulace Pro Různá Chladiva
Zdeněk Čejka
Vývoj v chladiacej, klimatizačnej technike a v tepelných čerpadlách, Ing. Kristián Ludas, Ing. Jozef Loffler
Regenerácia versus recyklácia
Krzysztof Grzegorczyk
Fórum servisnej sekcie Jaroslav Zoldfay, Ing. Milan Ondrejmiška a Róbert Pállya
Retrofit systému s moderními chladivy s nízkým GWP
Josef Žabecký, Ing.
Vývoj v chladiacej, klimatizačnej technike a v tepelných čerpadlách, Ing. Kristián Ludas, Ing. Jozef Loffler
Riešenie vysokoteplotného chladenia a nízkoteplotného vykurovania administratívnej a prevádzkovej budovy v Sučanoch
Andrej Koleštík, Ing.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Súčasný stav duálneho vzdelávania v našom odbore
Róbert Pallya, Mgr.
Fórum servisnej sekcie Jaroslav Zoldfay, Ing. Milan Ondrejmiška a Róbert Pállya
Uvádzanie do prevádzky chladiacich zariadení s horľavými chladivami
Milan Ondrejmiška, Ing.
Fórum servisnej sekcie Jaroslav Zoldfay, Ing. Milan Ondrejmiška a Róbert Pállya
Vetranie ako bezpečnostná požiadavka vzhľadom na množstvo náplne chladiva, obsadenosť a umiestnenie podľa EN 378-1,2,3,4
Jozef Löffler, Ing.
Vývoj v chladiacej, klimatizačnej technike a v tepelných čerpadlách, Ing. Kristián Ludas, Ing. Jozef Loffler
Využitie tepelných čerpadiel - spätné získavanie tepla.
Adam Brestovský, Ing.
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Využívanie chladiva R723 pre chladenie priestorov v mäso priemysle
Juraj Švingál, Ing
NAJ realizácie na Slovensku v rokoch 1993 až 2018, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR
Zisťovanie a hodnotenie únikov chladív
Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.
Fórum servisnej sekcie Jaroslav Zoldfay, Ing. Milan Ondrejmiška a Róbert Pállya