Cenník

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Solisko) Členov 10.9.2018 90 €
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Solisko) Nečlenov 10.9.2018 120 €
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Solisko) Členov 17.10.2018 120 €
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Solisko) Nečlenov 17.10.2018 150 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 26.10. vrátane obeda Členov 19.10.2018 60 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 26.10. vrátane obeda Nečlenov 17.10.2018 90 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie, program, lanovka Solisko Členov 17.10.2018 70 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie, program, lanovka Solisko Nečlenov 17.10.2018 100 €
Registračný poplatok prvý deň konferencie 24.10. na školenie EN 378, Leaklog a test detektora, vývevy Všetkých 17.10.2018 0 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Distribúcia prospektov Členov 17.10.2018 50 €
Distribúcia prospektov Nečlenov 17.10.2018 80 €
Firemná prezentácia do 3 minút Členov 17.10.2018 70 €
Firemná prezentácia do 3 minút Nečlenov 17.10.2018 100 €
Inzercia v tlačenom zborníku a na USB 175x265 mm v pdf Nečlenov 10.10.2018 90 €
Inzercia v tlačenom zborníku a na USB 175x265 mm v pdf Členov 11.10.2018 60 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, distribúcia prospektov) Členov 17.10.2018 220 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, distribúcia prospektov) Nečlenov 17.10.2018 250 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Členov 17.10.2018 150 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Nečlenov 17.10.2018 180 €

Účasť na podujatiach

Položka Platí pre Platí do Cena
Diskusia otázkami kladenými mobilným telefónom cez internet Všetkých 17.10.2018 0 €
Lanovka na Solisko Všetkých 17.10.2018 0 €
Školenie Leaklog, SW FM a Používanie novej EN 378 1-4 Všetkých 17.10.2018 0 €
Spoločenský večer s kultúrnym programom a rautom Všetkých 17.10.2018 0 €
Test citlivosti elektronického detektora Všetkých 17.10.2018 0 €
Tombola a obed na záver konferencie Všetkých 17.10.2018 0 €
Wellness Všetkých 17.10.2018 0 €

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa buď zruší ubytovanie, celá registrácia alebo sa cena zvýši o 30 €.

Položka Platí pre Platí do Cena
Nie je možná. Všetkých 17.10.2018 0 €

Ubytovanie vrátane bufetových raňajok, parkovania a wellnes zabezpečujeme len v rámci kapacity hotela

Položka Platí pre Platí do Cena
Dvaja na izbe dve noci 24-26.10. hotel Panorama izba na osobu Všetkých 17.10.2018 80 €
Dvaja na izbe dve noci 24-26.10. LUX izba na osobu Všetkých 17.10.2018 108 €
Dvaja na izbe jedna noc 24/25.10. hotel Panorama osobu Všetkých 17.10.2018 40 €
Dvaja na izbe jedna noc 24/25.10. Lux na osobu Všetkých 17.10.2018 54 €
Dvaja na izbe jedna noc 25/26.10. hotel Panorama na osobu Všetkých 17.10.2018 40 €
Dvaja na izbe jedna noc 25/26.10. Lux na osobu Všetkých 17.10.2018 54 €
Jeden na izbe dve noci 24-26.10. Hotel Panorama na osobu Všetkých 17.10.2018 110 €
Jeden na izbe dve noci 24-26.10. Lux na osobu Všetkých 17.10.2018 188 €
Jeden na izbe jedna noc 24/25.10. hotel Panorama na osobu Všetkých 17.10.2018 55 €
Jeden na izbe jedna noc 24/25.10. Lux na osobu Všetkých 17.10.2018 108 €
Jeden na izbe jedna noc 25/26.10. hotel Panorama na osobu Všetkých 17.10.2018 55 €
Jeden na izbe jedna noc 25/26.10. Lux na osobu Všetkých 17.10.2018 108 €