Price List

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa buď zruší ubytovanie, celá registrácia alebo sa cena zvýši o 30 €.

Item Valid for Valid until Price
Nie je možná. Everyone 17/10/2023 0 €

Registračný poplatok

Item Valid for Valid until Price
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Members 22/9/2023 90 €
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Non-members 22/9/2023 130 €
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Members 22/10/2023 130 €
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Non-members 22/10/2023 190 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 25.10. vrátane obeda Members 22/10/2023 60 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 25.10. vrátane obeda Non-members 22/10/2023 90 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Members 22/9/2023 80 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Non-members 22/9/2023 130 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Members 22/10/2023 130 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Non-members 22/10/2023 180 €

Firemné prezentácie

Item Valid for Valid until Price
Firemná prezentácia do 3 minút Members 17/10/2023 180 €
Firemná prezentácia do 3 minút Non-members 17/10/2023 250 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Members 10/10/2023 90 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Non-members 10/10/2023 150 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Members 10/10/2023 290 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Non-members 10/10/2023 390 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Members 17/10/2023 90 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Non-members 17/10/2023 150 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Members 17/10/2023 250 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Non-members 17/10/2023 350 €
Vlastný banner samostatne bez stolíka Members 17/10/2023 90 €
Vlastný banner samostatne bez stolíka Non-members 17/10/2023 150 €

Účasť na podujatiach

Item Valid for Valid until Price
Diskusia otázkami kladenými mobilným telefónom cez internet Everyone 17/10/2023 0 €
Horľavé chladivá, Leaklog, Používanie novej EN 378 1-4 Everyone 17/10/2023 0 €
Motokáry Svit Tatry Members 22/10/2023 15 €
Motokáry Svit Tatry Non-members 22/10/2023 25 €
Spoločenský večer len pre účastníkov konferencie 23-25.10. s kultúrnym programom a rautom v pondelok so skupinou Drišľak v hoteli Patria Everyone 17/10/2023 0 €
Summit VVVTZ, okrúhle stoly k tepelným čerpadlám a ku chladeniu s občerstvením Everyone 17/10/2023 0 €
Summit VVVTZ, okrúhle stoly k tepelným čerpadlám a ku chladeniu s občerstvením Everyone 17/10/2023 0 €
Test citlivosti elektronického detektora 23.10. od 13:00 Everyone 17/10/2023 0 €
Tombola a obed na záver konferencie Everyone 17/10/2023 0 €
Wellness len pre ubytovaných alebo na vlastné náklady Everyone 17/10/2023 0 €

Ubytovanie do vyčerpania kapacity v hoteli Patria, potom len vo vlastnej réžii

Item Valid for Valid until Price
23-24.10 dvaja na izbe 60 € na osobu na jednu noc Everyone 22/10/2023 60 €
23-24.10 jeden na izbe 115 € na osobu Everyone 22/10/2023 115 €
23-25.10 dvaja na izbe 120 € na osobu na dve noci Everyone 22/10/2023 120 €
23-25.10. jeden na izbe 230 € na osobu na dve noci Everyone 22/10/2023 230 €
24-25.10 dvaja na izbe 60 € na osobu a jednu noc Everyone 17/10/2023 60 €
24-25.10 jeden na izbe 115 € na osobu a jednu noc Everyone 22/10/2023 115 €