My submissions

Conference sessions


Submissions

Title and Authors Session
Bezpečnosť a havárie chladiacich zariadení s horľavými chladivami
Peter Tomlein, Doc. PhD.
Horľavosť a bezpečnosť
Centrum fyziky nízkych teplôt PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach
Alexander Feher, Prof., RNDr., DrSc.
Summit príklady spolupráce, prieniky so vzdelávaním
Chladiaca jednotka 2x Twineco® 500P R717 na výrobu ľadovej vody
Juraj Švingál, Ing., Juraj Švingál st., Ing.
Blok 1. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023
Chladiaca jednotka 3x Twineco® 100P R723
Juraj Švingál, Ing.
Blok 2. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023
Duálny a školský systém rozšírený o horľavé chladivá
Róbert Pallya
Servisná sekcia
Komponenty vhodné pre alternatívne chladivá
Marek Barták, Ing., Vladimír Hrych, Ing.
Komponenty a chladivá
Legislatíva chladív a trendy
Lubor Sefcik, Ing.
Komponenty a chladivá
Nové Nariadenie o F plynoch bude platiť od roku 2024
Peter Tomlein, Doc., PhD.
Servisná sekcia
Právne a technické normy pre používanie horľavých chladív
Ján Kandráč, Ing. CSc.
Horľavosť a bezpečnosť
Skúsenosti s projektovaním a používaním horľavých chladív
Marian Formánek, Ing. PhD.
Horľavosť a bezpečnosť
Tepelné čerpadlá v obchodnom dome s propánom
Peter Kuliaček, Ing.
Blok 1. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023
Tepelné čerpadlo vzduch/voda s propánom v službách
Adam Brestovsky, Ing.
Blok 1. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023