Termíny

Registrácia

Registrácia: 1.9.2022 – 20.10.2022
Zľavnená registrácia do: 22.9.2022

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 12.4.2022 – 20.9.2022
Posudzovanie abstraktov končí: 20.9.2022
Vkladanie príspevkov končí: 22.10.2022
Posudzovanie príspevkov končí: 22.10.2022
Vkladanie opravených príspevkov končí: 22.10.2022
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 22.10.2022