Cenník

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa buď zruší ubytovanie, celá registrácia alebo sa cena zvýši o 30 €.

Položka Platí pre Platí do Cena
Nie je možná. Všetkých 20.10.2022 0 €

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok na konferenciu 26.-28.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Členov 22.9.2022 90 €
Registračný poplatok na konferenciu 26.-28.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Nečlenov 22.9.2022 130 €
Registračný poplatok na konferenciu 26.-28.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Členov 22.10.2022 130 €
Registračný poplatok na konferenciu 26.-28.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Nečlenov 22.10.2022 170 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 28.10. vrátane obeda Členov 22.10.2022 60 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 28.10. vrátane obeda Nečlenov 22.10.2022 80 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Členov 22.9.2022 70 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Nečlenov 22.9.2022 90 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Členov 22.10.2022 90 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Nečlenov 22.10.2022 110 €

Ubytovanie do vyčerpania kapacity v hoteli Kormorán, potom Samaria a Xbionic vrátane bufetových raňajok, parkovania podľa dátumu prihlásenia

Položka Platí pre Platí do Cena
26-27.10 dvaja na izbe 70 € na osobu na jednu noc Všetkých 22.10.2022 70 €
26-27.10 jeden na izbe 110 € na osobu Všetkých 22.10.2022 110 €
26-28.10 dvaja na izbe 140 € na osobu na dve noci Všetkých 22.10.2022 140 €
26-28.10. jeden na izbe 220 € na osobu na dve noci Všetkých 22.10.2022 220 €
27-28.10 dvaja na izbe 70 € na osobu a jednu noc Všetkých 20.10.2022 70 €
27-28.10 jeden na izbe 110 € na osobu a jednu noc Všetkých 22.10.2022 110 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Firemná prezentácia do 3 minút Členov 20.10.2022 70 €
Firemná prezentácia do 3 minút Nečlenov 20.10.2022 120 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Členov 10.10.2022 60 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Nečlenov 10.10.2022 90 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Členov 10.10.2022 240 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Nečlenov 10.10.2022 290 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Členov 20.10.2022 50 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Nečlenov 20.10.2022 90 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Členov 20.10.2022 170 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Nečlenov 20.10.2022 220 €
Vlastný banner Členov 20.10.2022 50 €
Vlastný banner Nečlenov 20.10.2022 90 €

Účasť na podujatiach

Položka Platí pre Platí do Cena
Diskusia otázkami kladenými mobilným telefónom cez internet Všetkých 20.10.2022 0 €
Motokáry_MAX Bratislava Členov 22.10.2022 10 €
Motokáry_MAX Bratislava Nečlenov 22.10.2022 20 €
Školenie Leaklog, SW FM a Používanie novej EN 378 1-4 Všetkých 20.10.2022 0 €
Spoločenský večer s kultúrnym programom a rautom v stredu v hoteli Kormorán a vo štvrtok na Pontoón v Bratislave Všetkých 20.10.2022 0 €
Summit tepelných čerpadiel na Pontoon v Bratislave - doprava zabezpečená Všetkých 20.10.2022 0 €
Summit tepelných čerpadiel na Pontoon v Bratislave - doprava zabezpečená Všetkých 20.10.2022 0 €
Test citlivosti elektronického detektora Všetkých 20.10.2022 0 €
Tombola a obed na záver konferencie Všetkých 20.10.2022 0 €
Wellness nie je k dispozícii, najbližšie X bionic pre tam ubytovaných alebo na na vlastné náklady Všetkých 20.10.2022 0 €