Analýza výkonu a optimalizácia funkcie chladiacich okruhov

13/10/2009, Peter Tomlein

Klas Berglöf zo Stockholmu, ktorý pravidelne prednáša na konferencii Compressors v Papierničke, autor prístroja na meranie parametrov v reálnom čase s výpočtom COP a chladiaceho výkonu, patrí medzi špičkových odborníkov v tejto oblasti. Ak sa k nemu pridá Guy Hundy, prezident IOR z Anglicka, a technici so skúsenosťami z meraní, môžeme si byť istí, že chladiaci okruh „prezradí o sebe aj to, čo ani netuší“.

ClimaCheck je prístroj so softvérom, ktorý takéto merania v reálnom čase umožňuje. Poskytuje komplexné údaje k analýze funkcie chladiaceho okruhu v nadväznosti na zdroj a odber tepla. Umožňuje archivovať a vytlačiť potrebnú dokumentáciu. Dá sa povedať, že hoci prístroj s určitými obmenami existuje od roku 1987, zatiaľ nebol prekonaný.

Súčasný vývoj európskej legislatívy, ako sú povinné kontroly úniku i nepriamymi metódami, inšpekcie klimatizačných zariadení s chladiacim výkonom nad 12 kW Climachecku vytvára priestor pre širšie využitie.

Naľavo Klas vysvetľuje čítanie výstupov v tabuľkách i na grafoch v reálnom čase. Napravo Attila Zoltán a Péter Faludy analyzujú namerané výsledky na workshope 3-4.9.2009.

Naľavo Mike Creamer z Anglicka s Climachckom napojeným na TČ, ktoré malo priškrtený prívod na kondenzátor, čo sa prejavilo na zvýšenej kondenzačnej teplote, väčšom delta T na kondenzátore, zhoršenom COP a zníženom vykurovacom výkone. Napravo Guy Hundy vysvetľuje izoentropickú a skutočnú účinnosť otvoreného, polohermetického a hermetického kompresora s invertorom (straty pri konverzii) a bez neho. Izoentropická účinnosť kompresora má byť v rozmedzí 60-70 %. Ak je nižšia ide väčšinou o čiastočné zaťaženie a ak je vyššia o preľaženie kompresora. Najvyššie i najvyrovnanejšie účinnosti dosahujú piestové, potom skrutkové a skrol kompresory. Podobne sú analyzované hodnoty prehriatia, podchladenia, delta T na výmenníkoch.