Bavili sme sa s mažoretkami skupiny Diana na zámku v Smoleniciach

13/10/2009, Peter Tomlein

Pohľad z veže zámku na dolné nádvorie, kde sme mali večerný program

Čerstvé majsterky Európy mažoretky Diana zo Žiliny

Toasty riaditeľa IIR Didiera Coulomba a prezidenta SZ CHKT Ladislava Nagya

Atmosféra večerného posedenia na zámku v Smoleniciach

Letkis, vtáčí tanec, vláčik, mostík

Mažoretky po folklórnom vstupe strhli účastníkov do tanca

Letkis

Vtáčí tanec nadchol pána Takuma Tsujiho z Japonska a Oleksi Gogola z Ukrajiny