Simulácia práce kompresora v pivniciach hradu Červený kameň

13/10/2009, Peter Tomlein

Privítanie pohárom vína, hrou ma flautu a trombity

Hudobníci v krojoch pri ukážkach výtlaku s píšťalkou, práce ventila s drumbľou a zvončekom

Výtlak kompresora simulovali píšťalkári

Drumblisti uvoľnili výtlak do atmosféry a zvončeky prácu kompresora ukončili