Calendar - 2009

0017 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Date Event name and place
22/1/2009 – 25/1/2009 Incheba - Danubius Gastro výstava   Bratislava
27/1/2009 – 28/1/2009 SZ CHKT - Školenie podľa EN 13313   Rovinka
10/2/2009 – 13/2/2009 Progres Partners, AX - Aqua-therm + seminár F plyny   Nitra
17/2/2009 – 18/2/2009 SZ CHKT, SOU - Školenie na chlórované látky   NMnV
1/3/2009 – 31/3/2009 JDK Slovakia - Odborný seminár k 15. výročiu   Nitra
3/3/2009 – 6/3/2009 Euroindex Ltd - Výstava priemyselného chladenia   Kijev
6/3/2009 SZ CHKT - Predstavenstvo Zväzu   Rovinka
10/3/2009 – 12/3/2009 Crocus Expo Center - Chlad-Expo výstava   Moskva
31/3/2009 – 4/4/2009 Incheba - Poradenstvo SZ CHKT na Climatherme   Bratislava
31/3/2009 – 4/4/2009 Incheba - Rácioenergia, Climatherm a Coneco   Bratislava
3/4/2009 SZ CHKT, SOPK - DNT - Navrhnite si tepelné čerpadlo   Bratislava
3/4/2009 SZ CHKT - 16. valné zhromaždenie SZCHKT   Bratislava
21/4/2009 – 25/4/2009 BVV - SHK veľtrh TZB   Brno
22/4/2009 – 25/4/2009 BB expo - For Arch   Banská Bystrica
23/4/2009 – 24/4/2009 SZ CHKT, STU - Školenie inštalatérov TČ   Bratislava
15/5/2009 – 16/5/2009 AREA - GA AREA   Praha
19/5/2009 – 22/5/2009 Výstavníctvo AX - Strojárenský veľtrh   Nitra
25/5/2009 – 27/5/2009 SZ CHKT, STU - Skúšky – Certifikácia inštalatérov TČ   Bratislava
1/6/2009 – 30/6/2009 TCWG4 - EN13313   Delft
1/8/2009 – 31/8/2009 SZ CHKT - Učebné texty pripomienkovanie   Rovinka
5/8/2009 CO CHKT - Správna rada   Rovinka
20/8/2009 – 23/8/2009 Výstavníctvo AX - Agrokomplex   Nitra
1/9/2009 – 30/9/2009 EHPA - GA EHPA   Brusel
29/9/2009 SZ CHKT - Grand Tour Slovakia   Spišská N/V
30/9/2009 – 2/10/2009 IIR Conference on Compressors and Refrigerants   Častá Papiernička, Smolenice, Slovakia
30/9/2009 – 2/10/2009 SZ CHKT, IIR - IIR conference Compressors´2009   Papiernička
1/10/2009 SZ CHKT - Elektronizácia chladiacich okruhov   Smolenice
2/10/2009 SZ CHKT - Hodnotenie energetickej efektívnosti   Papiernička
23/10/2009 – 24/10/2009 AREA - GA AREA   Brusel
21/11/2009 SZ CHKT - Školenie na elektronickú evidenciu kontrol úniku a opráv s programom Leaklog   SZ CHKT Rovinka
24/11/2009 – 28/11/2009 Progres Partners - Aqua-therm   Praha
24/11/2009 skúška - F plyny   
1/12/2009 SZ CHKT a SOU - Školenie lektorov na fluórované látky   Rovinka
4/12/2009 S CHKT, SOPK - 14. valné zhromaždenie Sekcie SOPK   TSÚ Piešťany
4/12/2009 SUTN, TSU - Zasadnutie TNK 81 Chladiaca technika   Piešťany
4/12/2009 SZ CHKT - Predstavenstvo Zväzu   TSÚ Piešťany
10/12/2009 – 11/12/2009 SZ CHKT a SOU - Školenie na fluórované látky   Rov-NM-ZM
17/12/2009 – 18/12/2009 SZ CHKT a SOU - Školenie na fluórované látky   Rov-NM-ZM
19/12/2009 školenie - F plyny    Rovinka