Calendar - 2011

0017 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Date Event name and place
14/1/2011 skúška - F plyny MobKlim   Rovinka
18/1/2011 školenie - F plyny I   Nové Mesto nad Váhom
21/1/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
21/1/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
21/1/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
24/1/2011 školenie - F plyny I   Rovinka
26/1/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
26/1/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
7/2/2011 skúška - Tepelné čerpadlá    Zahr.
9/2/2011 školenie - F plyny II   Zlaté Moravce
10/2/2011 skúška - F plyny MobKlim   Zlaté Moravce
22/2/2011 školenie - F plyny I   Nové Mesto nad Váhom
16/3/2011 školenie - F plyny I   Rovinka
17/3/2011 skúška - F plyny II   Rovinka
18/3/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
18/3/2011 skúška - F plyny    Rovinka
18/3/2011 skúška - F plyny    Rovinka
23/3/2011 skúška - F plyny II   Zlaté Moravce
24/3/2011 školenie - F plyny I   Nové Mesto nad Váhom
24/3/2011 skúška - F plyny MobKlim   Zlaté Moravce
27/4/2011 školenie - F plyny I   Rovinka
28/4/2011 skúška - F plyny MobKlim  
29/4/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
29/4/2011 skúška - F plyny    Rovinka
29/4/2011 skúška - F plyny    Rovinka
30/4/2011 skúška - F plyny    Rovinka
30/4/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
30/4/2011 skúška - F plyny    Rovinka
2/5/2011 školenie - F plyny I   Štúrovo
3/5/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
10/5/2011 skúška - F plyny MobKlim   Rovinka
11/5/2011 skúška - F plyny II   Zlaté Moravce
26/5/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
26/5/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
26/5/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
26/5/2011 skúška - F plyny MobKlim   Štúrovo
6/6/2011 školenie - Tepelné čerpadlá    Rovinka
15/6/2011 skúška - Tepelné čerpadlá    Rovinka
17/6/2011 skúška - F plyny MobKlim  
22/6/2011 skúška - F plyny III   Zlaté Moravce
24/6/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
24/6/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
24/6/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
13/7/2011 skúška - F plyny MobKlim  
29/7/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
29/7/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
29/7/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
2/9/2011 skúška - F plyny Rozpúšťadlá   Rovinka
6/9/2011 školenie - 314/2012    Rovinka
8/9/2011 školenie - F plyny I   Rovinka
9/9/2011 skúška - F plyny II   Rovinka
10/9/2011 skúška - F plyny    Rovinka
10/9/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
10/9/2011 skúška - F plyny    Rovinka
19/9/2011 skúška - F plyny MobKlim  
21/9/2011 skúška - F plyny II   Zlaté Moravce
22/9/2011 skúška - F plyny I - Skladník   Zlaté Moravce
30/9/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
30/9/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
17/10/2011 – 19/10/2011 Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave   hotel Átrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry
27/10/2011 skúška - F plyny SF6  
27/10/2011 skúška - F plyny SF6  
28/10/2011 skúška - F plyny SF6  
4/11/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
4/11/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
7/11/2011 skúška - F plyny MobKlim   Rovinka
10/11/2011 skúška - F plyny I - Skladník   Rovinka
1/12/2011 SZ CHKT a Envidom - Povinnosti výrobcov a dovozcov s elektrodpadom   Bratislava, Ružová dolina 6 (budova Kovoprojektu)
9/12/2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
15/12/2011 školenie - F plyny I   Rovinka
16/12/2011 skúška - F plyny II   Rovinka
16/12/2011 skúška - F plyny MobKlim  
17/12/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
17/12/2011 skúška - F plyny I   Rovinka
19/12/2011 skúška - F plyny MobKlim   Zlaté Moravce