Program


23.10.2023

12:00 - 13:00 Káva, občerstvenie (Konferenčná sála na prízemí)

12:00 - 13:00 Kontrola citlivosti elektronických detektorov (Hotel Patria)

13:00 - 14:15 Horľavosť a bezpečnosť (Prednášková sála na prízemí)

Bezpečnosť a havárie chladiacich zariadení s horľavými chladivami
Peter Tomlein, Doc. PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. PhD.
Právne a technické normy pre používanie horľavých chladív
Ján Kandráč, Ing. CSc.
Prezentujúci: Ján Kandráč, Ing. CSc.
Rizika práce s novými chladivy –příklady z praxe
Ladislav Bravenec, Ing.
Prezentujúci: Ladislav Bravenec, Ing.
Skúsenosti s projektovaním a používaním horľavých chladív
Marian Formánek, Ing. PhD.
Prezentujúci: Marian Formánek, Ing. PhD.

14:30 - 17:00 Elektronický záznamník Leaklog (Hotel Patria prednášková sála na prízemí)

Užívateľsky prístupný elektronický záznamník
Michal Tomlein, Ing.
Prezentujúci: Michal Tomlein, Ing.
Leaklog pre servis a prevádzkovateľov
Matúš Tomlein, Ing. PhD.
Prezentujúci: Matúš Tomlein, Ing. PhD.

17:00 - 18:30 Motokáry (Motokáry Svit)

19:00 - 21:00 Večera (Hotel Patria reštaurácia)

19:00 - 22:00 Spoločenský večer s hudobnou skupinou Drišľak a 30 rokov SZ CHKT (Hotel Patria reštaurácia)


24.10.2023

09:00 - 09:10 Otvorenie Summitu vedy-výskumu-výroby a vzdelávania (Hotel Patria kongresová sála)

09:10 - 10:30 Blok 1. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023 (Kongresová sála hotela Patria)

Chladiaca jednotka 2x Twineco® 500P R717 na výrobu ľadovej vody
Juraj Švingál, Ing., Juraj Švingál st., Ing.
Prezentujúci: Juraj Švingál st., Ing.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda s propánom v službách
Adam Brestovsky, Ing.
Prezentujúci: Adam Brestovsky, Ing.
Tepelné čerpadlo s chladivom CO2 na ohrev teplej vody
Pavol Cagala, Ing., Martin Hanic, Ing., Ondrej Schváb, Ing.
Prezentujúci: Pavol Cagala, Ing.
Tepelné čerpadlá v obchodnom dome s propánom
Peter Kuliaček, Ing.
Prezentujúci: Peter Kuliaček, Ing.
Riešenie bezpečnosti inštalácie a prevádzky s horľavými chladivami vyšších náplní
Jaroslav Široký, Ing.
Prezentujúci: Jaroslav Široký, Ing.

10:30 - 11:00 Káva (Hotel Patria vestibul)

11:00 - 11:45 Blok 2. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023 (Hotel Patria - kongresová sála)

Chladiaca jednotka 3x Twineco® 100P R723
Juraj Švingál, Ing.
Prezentujúci: Juraj Švingál, Ing.
Mobilné chladiace a výčapné zariadenie je napájané výhradne z fotovoltaických panelov
Vojtech Maguľák
Prezentujúci: Vojtech Maguľák
Tepelné čerpadlo v hoteli Liptovský Ján
Dezider Machovec, Ing., Jozef Vendégh, Ing.
Prezentujúci: Dezider Machovec, Ing.
Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov
Radovan Knut
Prezentujúci: Radovan Knut
Women in Cooling
Zdenka Bukovinová, Mgr., Peter Havala
Prezentujúci: Zdenka Bukovinová, Mgr.
Hodinová metóda výpočtu potreby tepla
Ivana Stančíková, Ing.
Prezentujúci: Ivana Stančíková, Ing.

11:45 - 12:00 Hlasovanie o NAJ realizáciu (Kongresová sála hotela Patria)

12:00 - 13:30 Obed (Hotel Patria reštaurácia)

13:30 - 15:00 Summit príklady spolupráce, prieniky so vzdelávaním (Patria kongresová sála)

Vyhodnotenie NAJ realizácií 2018-2023 a prieniky vedy, výroby, výskumu a vzdelávania
Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Podporujeme prieniky vedy, výroby, výskumu a vzdelávanie
Vladimir Orovnicky, Ing.
Prezentujúci: Vladimir Orovnicky, Ing.
Vzdelávanie predpoklad úspechu
Peter Wolf, Ing.
Prezentujúci: Peter Wolf, Ing.
Centrum fyziky nízkych teplôt PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach
Alexander Feher, Prof., RNDr., DrSc.
Prezentujúci: Alexander Feher, Prof., RNDr., DrSc.
Plán obnovy – REPowerEU – uplatnenie „Zelených zručností v praxi“
Henrich Krejčí, Ing.
Prezentujúci: Henrich Krejčí, Ing.

15:00 - 15:30 Káva (Hotel Patria kongresová sála vestibul)

15:30 - 17:00 Seminár - okrúhly stôl kompresory, chladivá, chladiace technológie (Hotel Patria Poľovnícky salónik)

Chladenie a mrazenie pod tlakom právnych noriem na výskum a vzdelávanie
Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.

15:30 - 17:00 Seminár - okrúhly stôl tepelné čerpadlá a klimatizácia (Kongresová sála)

Klimatizácia a tepelné čerpadlá pod tlakom právnych noriem na výskum a vzdelávanie
Vladimir Orovnicky, Ing.
Prezentujúci: Vladimir Orovnicky, Ing.
Potreba vzdelávania a budovania zelených zručností
Branislav Hadár , Ing.,
Prezentujúci: Branislav Hadár , Ing.,

17:00 - 17:30 Káva (Hotel Patria vestibul)

17:30 - 18:00 Panelová diskusia s výsledkami okrúhlych stolov (Kongresová sála hotela Patria)

18:00 - 18:30 Summit závery vedy-výskumu-výroby (Hotel Patria kongresová sála)

19:00 - 22:00 Raut, spoločenský večer, ocenenia, pozdravné posolstvá (Hotel Patria reštaurácia)


25.10.2023

08:30 - 10:30 Komponenty a chladivá (Hotel Patria, konferenčná sála na prízemí)

Komponenty vhodné pre alternatívne chladivá
Marek Barták, Ing., Vladimír Hrych, Ing.
Prezentujúci: Vladimír Hrych, Ing.
Energetická efektívnosť chladenia a mrazenia s CO2
Štefan Hrubovčák, Ing.
Prezentujúci: Štefan Hrubovčák, Ing.
Chladivo R290 v provozu
Zdeněk Čejka
Prezentujúci: Zdeněk Čejka
Legislatíva chladív a trendy
Lubor Sefcik, Ing.
Prezentujúci: Lubor Sefcik, Ing.
Prvky chladiaceho okruhu s chladivom CO2
Miroslav Maťašovský, Ing.
Prezentujúci: Miroslav Maťašovský, Ing.

10:30 - 11:00 Káva (Konferenčná sála na prízemí)

11:00 - 12:30 Servisná sekcia (Konferenčná sála na prízemí)

Trendy v klimatizácii a tepelných čerpadlách pod tlakom právnych noriem
Vladimir Orovnicky, Ing.
Prezentujúci: Vladimir Orovnicky, Ing.
Nové Nariadenie o F plynoch bude platiť od roku 2024
Peter Tomlein, Doc., PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc., PhD.
Trh s chladivami sa mení
Ivan Lobík
Prezentujúci: Ivan Lobík
Servisné práce s horľavými chladivami a výhody elektronického záznamníka
Martin Valent, Ing.
Prezentujúci: Martin Valent, Ing.
Správna prevádzková prax s elektrodpadom z klimatizácií a tepelných čerpadiel
Peter Valent, Ing.
Prezentujúci: Peter Valent, Ing.
Duálny a školský systém rozšírený o horľavé chladivá
Róbert Pallya
Prezentujúci: Róbert Pallya

12:30 - 13:00 Tombola (Konferenčná sála na prízemí)

13:00 - 14:00 Obed a rozlúčenie (Hotel Patria, reštaurácia)