Termíny

Registrácia

Registrácia: 20.8.2023 – 17.10.2023
Zľavnená registrácia do: 22.9.2023

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 5.1.2023 – 1.10.2023
Posudzovanie abstraktov končí: 5.9.2023
Vkladanie príspevkov končí: 30.10.2023
Posudzovanie príspevkov končí: 30.10.2023
Vkladanie opravených príspevkov končí: 30.10.2023
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 30.10.2023