Cenník

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa buď zruší ubytovanie, celá registrácia alebo sa cena zvýši o 30 €.

Položka Platí pre Platí do Cena
Nie je možná. Všetkých 17.10.2023 0 €

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Členov 22.9.2023 90 €
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Nečlenov 22.9.2023 130 €
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Členov 22.10.2023 130 €
Registračný poplatok na konferenciu 23.-25.10. (vrátane Summitu TČ a programu ) Nečlenov 22.10.2023 190 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 25.10. vrátane obeda Členov 22.10.2023 60 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 25.10. vrátane obeda Nečlenov 22.10.2023 90 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Členov 22.9.2023 80 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Nečlenov 22.9.2023 130 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Členov 22.10.2023 130 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie a programu Nečlenov 22.10.2023 180 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Firemná prezentácia do 3 minút Členov 17.10.2023 180 €
Firemná prezentácia do 3 minút Nečlenov 17.10.2023 250 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Členov 10.10.2023 90 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Nečlenov 10.10.2023 150 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Členov 10.10.2023 290 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Nečlenov 10.10.2023 390 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Členov 17.10.2023 90 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Nečlenov 17.10.2023 150 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Členov 17.10.2023 250 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Nečlenov 17.10.2023 350 €
Vlastný banner samostatne bez stolíka Členov 17.10.2023 90 €
Vlastný banner samostatne bez stolíka Nečlenov 17.10.2023 150 €

Účasť na podujatiach

Položka Platí pre Platí do Cena
Diskusia otázkami kladenými mobilným telefónom cez internet Všetkých 17.10.2023 0 €
Horľavé chladivá, Leaklog, Používanie novej EN 378 1-4 Všetkých 17.10.2023 0 €
Motokáry Svit Tatry Členov 22.10.2023 15 €
Motokáry Svit Tatry Nečlenov 22.10.2023 25 €
Spoločenský večer len pre účastníkov konferencie 23-25.10. s kultúrnym programom a rautom v pondelok so skupinou Drišľak v hoteli Patria Všetkých 17.10.2023 0 €
Summit VVVTZ, okrúhle stoly k tepelným čerpadlám a ku chladeniu s občerstvením Všetkých 17.10.2023 0 €
Summit VVVTZ, okrúhle stoly k tepelným čerpadlám a ku chladeniu s občerstvením Všetkých 17.10.2023 0 €
Test citlivosti elektronického detektora 23.10. od 13:00 Všetkých 17.10.2023 0 €
Tombola a obed na záver konferencie Všetkých 17.10.2023 0 €
Wellness len pre ubytovaných alebo na vlastné náklady Všetkých 17.10.2023 0 €

Ubytovanie do vyčerpania kapacity v hoteli Patria, potom len vo vlastnej réžii

Položka Platí pre Platí do Cena
23-24.10 dvaja na izbe 60 € na osobu na jednu noc Všetkých 22.10.2023 60 €
23-24.10 jeden na izbe 115 € na osobu Všetkých 22.10.2023 115 €
23-25.10 dvaja na izbe 120 € na osobu na dve noci Všetkých 22.10.2023 120 €
23-25.10. jeden na izbe 230 € na osobu na dve noci Všetkých 22.10.2023 230 €
24-25.10 dvaja na izbe 60 € na osobu a jednu noc Všetkých 17.10.2023 60 €
24-25.10 jeden na izbe 115 € na osobu a jednu noc Všetkých 22.10.2023 115 €