Správy 2/2023

Coneco-Rácioenergia
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Pozvánka na valné zhromaždenie Incheba – Rácioenergoa 24.marec
Právne normy podporujú chladenie a tepelné čerpadlá
Zväz na Rácioenergii
Školenie na leaklog a kontrola citlivosti detektorov
Záznam z predstavenstva Zväzu
Oceníme zhodnotenie chladiva
Vyhodnotenie a návrh uznesení na 29. valné zhromaždenie
Účet za rok 2022 a plán na rok 2023
Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel
Odporúčaný cenník prác chladiara na schválenie VZ
Ku dotačným programom s SIEA a SAŽP v Mekke dotácií
Stanovisko vedeckej komunity k novelizácii Nar. 517/2014 a ku TČ
ElektroKlima NZ
Inovácia kompresora na chladivo R718
Beijer Ref, TeploZima, Sinop
Štatistika tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá v európskych sieťach CZT
Súťaž chladiarov pod patronátom BIV a worldskills na Chillvente
Havárie s propánom treba zaznamenávať
SV IIR potenciál spolupráce medzi VVVTZ a výrobnými podnikmi
Alfaco informuje 2
Sinclair a Klima pre Teba CSMTrade

AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down

Nepodporuje zákazy chladív s GWP nad 150 pre nové zariadenia už od roku 2027. Zákazy ovplyvňujú náhradné diely a komponenty, čo znamená, že môže byť problém udržiavať a opravovať existujúce zariadenia. To je v rozpore so stratégiou obehového hospodárstva EÚ a iniciatívou EÚ pre trvalo udržateľné produkty (SPI). 

Navrhované zákazy

Komplexný zákaz neplniteľných nádob je vítaný. Na druhej strane zákaz stacionárnych splitových klimatizačných zariadení a...

CHLADENIE 2023 - EKOSERVIS 2023

ktoré na základe prihlášok navrhne nezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre chladenie (SV IIR). 

Ocenenie Chladenie 2023, ktoré má hodnotu predovšetkým morálnu a sponzorstva nad propagáciou, bude udelené výrobku chladenia respektíve výrobku chladenie podporujúce v rôznych oblastiach použitia vrátane klimatizácie a tepelných čerpadiel, predovšetkým výrobku s energetickými úsporami...

Energetický audit a služby, Konferencia SIEA

Zväz sa prezentoval prednáškou o hodinovej metóde, ktorá obmedzuje predimenzovávanie tepelných čerpadiel. Účastníkom sme poskytli publikáciu „Veľké tepelné čerpadlá“ vydanú k Summitu o TČ. Celkom 150 účastníkov si vypočulo bohaté zmeny v legislatíve FIT for 55 a REpowerEU. Podrobné informácie odzneli k podporným fondom kontrolovaných SIEA, kam patrí aj Zelená domácnostiam II. Nový systém pôjde už cez program Slovensko, ktorý sa začína pripravovať....

Návrh odporúčaného cenníka prác chladiarenského mechanika

Predkladáme na diskusiu návrh minimálnych odporučených sadzieb výkonov práce chladiarenských mechanikov a firiem vo vzťahoch ku konečným užívateľom/spotrebiteľom, ktorý má byť vnímaný predovšetkým ako odporučenie chladiarenským firmám. 

 

Zväz odporúča ceny prác

Zväz na svojich konferenciách pravidelne vyhodnocuje rast cien materiálov a služieb. Na základe daného stavu odporúča upraviť cenu práce chladiarenského mechanika, ktorá sa však môže líšiť...

Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu

Rok 2022 uplynul, a to je príležitosť sa obzrieť a povedať, čo pre náš Zväz pre nás a našich členov, patriacich do kritickej infraštruktúry štátu, znamenal. Priniesol najmä prudký nárast inštalácií tepelných čerpadiel, tlak na správnu prevádzkovú prax s horľavými chladivami a proces novelizácie o F plynoch. Heslovite za rok 2022 spomeňme aspoň:

  1. Rast množstiev zhodnocovaných chladív.
  2. Zabezpečenie poklesu únikov chladív z chladiacich zariadení.
  3. Úspešné...

Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel

Webinár k oznamovaniu údajov

  1. januára 2023

Celkom sa zúčastnilo takmer 60 účastníkov, s pomerne intenzívnou diskusiou najmä o evidencii zhodnoteného chladiva, predchádzaniu nadmerných únikov, prezentácii oznamovania výrobkov a inštalovaných TČ na mape tepelných čerpadiel. 

Popísaná bola web stránka a mapa TČ, spôsob oznamovania údajov o dovoze, výrobe výrobkov, pôsob oznamovania inštalácií TČ, spôsob oznamovania pohybu chladív, tlač štítkov, spôsob...

Online školenie k štatistike tepelných čerpadiel

16.1.2023 od 9:00 do 9:30 na linku:

https://meet.google.com/xom-eivk-jtx

Sumarizácia výkonu podľa druhov tepelných čerpadiel a sektoru ich použitia pozostáva z týchto krokov:

  • určená štruktúra ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel
  • žiadané parametre o tepelných čerpadlách
  • spôsob získavania ročných údajov o dovezených a vyrobených tepelných čerpadlách

Úprava štruktúry ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel od roku 2022

Tabuľka 2...

Porada ku operačným programom a zelenej domácnostiam na SIEA v BB

Registrujte sa na poradu dňa 17.1.2023 na www.szchkt.org.

Kliknite na Udalosti, Tepelné čerpadlá a klimatizácia a registrujte sa. Získate informácie ku dotáciám tepelných čerpadiel v rámci súčasných i budúcich operačných programov Zelená domácnostiam, Program Slovensko a Obnov dom  od: 

Kvetoslavy Šoltésovej, Michala Iloviča a Ing. Martina Keresztúra, Omara Temoriho

 

V Mekke dotačných systémov

Naše firmy síce nie sú poberateľmi dotácií, ale sú v kontakte...

Porada ku podporným dotačným programom SIEA a SAŽP

V Mekke dotačných systémov 17.1. v Banskej Bystrici sa stretlo takmer 50 účastníkov, ktorí si vypočuli 7 prednášok. Ing. Ilovič uviedol, že v dôsledku odstránenia regulácie (peňazí je dosť) na strane vydávania poukážok a tiež v dôsledku aktuálnej situácie evidujú prudký nárast počtu žiadostí o preplatenie. Priemer za týždeň v minulom roku bol 50 žiadostí, teraz až 200 žiadostí týždenne. Problém je, že sa znižuje dôslednosť zhotoviteľov v...

Prechod na trvalo udržateľné tepelné čerpadlá – stanovisko vedeckej komunity

My, ako členovia vedeckej komunity, pomáhame európskemu priemyslu tepelných čerpadiel s vylepšeniami ich produktov už takmer tri desaťročia. Na tomto mieste by sme sa chceli vyjadriť k prebiehajúcej diskusii o technických možnostiach a zmenách, ktoré by nastali pri použití chladiva R290/propán ako chladiva v tepelných čerpadlách.

História

Treba uviesť, že propán a iné uhľovodíky sa používajú ako chladivá už viac ako 100 rokov. Tieto kvapaliny nie sú v žiadnom...

Radovanov tester na expanzné ventily sa už vyrába

Univerzálny servisný magnet pre test krokovo elektricky riadených expanzných ventilov

„tri v jednom“ autora úžitkového vzoru Radovana Knuta je v predaji

Univerzálny krokový servisný magnet, fungujúci ako otvárač i zatvárač so zameniteľnými redukciami na elektronicky riadené expanzné ventily (silnejší testovací magnet na báze NdFeB) bol predstavený jeho autorom Radovanom Knutom na našom valnom zhromaždení, našej konferencii v hoteli Slovan, v Tatranskej Lomnici...

Real Alternatives sa snaží o obnovu projektu k alternatívnym chladivám

Aj keď krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, nordické krajiny a podobne si idú svojou cestou zabehnutých školení na CO2 a HC chladivá, krajín okolo REAL Alternatives projektu zásluhou Marca Buoniho sa stále schádzajú online a diskutujú progres v jednotlivých krajinách.

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2023

Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K

Kryogénny plyn je zmesou 8 plynov 

7-8% CF4 (freón R14) a 20-25% neón, zvyšok sú uhľovodíky a dusík

SAV hľadá servisnú firmu

Používa sa bežný chladničkový kompresor a J-T dýza na chladnom konci. Popri tepelnom výmenníku je v okruhu zaradená aj frakčná kolóna na oddeľovanie kvapiek mazacieho oleja spolu s vyššie vrúcimi zložkami zmesi. Chladivo nie je dostupné od pôvodného výrobcu. 

 

Medzi potenciálne problémy patrí:

  1. nevie sa objem okruhu. Nevieme presne ani...

Systémy skladovania fluktuačne vyrobenej tepelnej energie (TES) podľa IIR

IIR práve uverejnila novú informačnú správu o systémoch skladovania tepelnej energie (TES), ktorú vypracoval Renato Lazzarin, prezident sekcie IIR E o klimatizácii, tepelných čerpadlách a rekuperácii energie.

Táto správa zdôrazňuje, že dopyt po energii je zriedka stabilný a že jeho variácia si často vyžaduje nadrozmernosť systémov premeny energie na uspokojenie špičkového dopytu. Na druhej strane, dodávky energie nemusia byť stabilné, čo je zvyčajne prípad...

Týždeň zelených budov – príklady priťahujú

Spilka, Jurkovičová tepláreň, Westend Plazza v Bratislave

Podujatie GREEN BUSINESS BREAKFAST bolo venované téme Udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy. Podujatie organizovala SKGBC Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci Týždňa zelených budov 2022, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.