Kalendár - 2007

0017 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Dátum Názov podujatia a miesto
18.1.2007 – 21.1.2007 Incheba - Danubius Gastro výstava   Bratislava
1.2.2007 – 28.2.2007 Frigopartner - Seminár   Nitra
6.2.2007 – 9.2.2007 Progres Partners, AX - Aqua-therm   Nitra
13.2.2007 – 15.2.2007 DT, TU Košice - Klimatherm   Košice
26.2.2007 – 27.2.2007 SZ CHKT, SjF a SvF - Školenie inštalatérov TČ   Zvolen, Rovinka
1.3.2007 – 31.3.2007 SCHKT - Výstava   Frigotherm
1.3.2007 – 31.3.2007 SZ CHKT a SOU - Školenie na látky   NM n.V
1.3.2007 SZ CHKT - Stretnutie sekcií, kom. a predstav.Zväzu   Liptovský Mikuláš
1.3.2007 – 31.3.2007 Firma RK Bödök - Semináre   Banská Bystrica
1.3.2007 – 31.3.2007 SCHKT - Výstava náradia   COP Kostelec
1.3.2007 – 31.3.2007 SCHKT - Súťaž žiaka mechanika v ČR   COP Kostelec
20.3.2007 – 24.3.2007 Incheba - Poradenstvo SZ CHKT na Climatherme   Bratislava
20.3.2007 – 24.3.2007 Incheba - Rácioenergia, Climatherm a Coneco   Bratislava
27.3.2007 – 30.3.2007 SZ CHKT - 14. valné zhromaždenie SZ CHKT   Nitra
27.3.2007 – 30.3.2007 SZ CHKT, SOPK - DNT + súťaž o najlepšieho mechanika   Nitra
1.4.2007 – 30.4.2007 Schiffer - Novinky Copeland a Alco   Banská Bystrica
2.4.2007 – 3.4.2007 SZ CHKT, STU - Školenie inštalatérov TČ   Bratislava
16.4.2007 STU - Certifikácia inštalatérov TČ   Bratislava
17.4.2007 – 21.4.2007 BVV - SHK veľtrh TZB   Brno
24.4.2007 – 27.4.2007 BB expo - For Arch   Banská Bystrica
4.5.2007 skúška - Tepelné čerpadlá    Bratislava
14.5.2007 – 17.5.2007 Reed Exhibitions - Aquatherm   Kijev
22.5.2007 – 25.5.2007 Výstavníctvo AX - Strojárenský veľtrh   Nitra
1.6.2007 – 30.6.2007 SSTP - Konferencia: Vetranie a klimatizácia   Vysoké Tatry
6.6.2007 – 7.6.2007 AREA - Valné zhromaždenie   Milan
8.6.2007 – 9.6.2007 Politechnica, IFT - Konferencia – Inovatívne technológie   Milan
16.8.2007 – 20.8.2007 Výstavníctvo AX - Agrokomplex   Nitra
7.9.2007 SZ CHKT, TSÚ - Školenie riadiacich a tech. pracovníkov   TSÚ Piešťany
26.9.2007 – 2.10.2007 AX Nitra - Autosalón   Nitra
1.10.2007 – 5.10.2007 BVV - Strojárenský veľtrh   Brno
3.10.2007 – 5.10.2007 SZ CHKT - Servisná konferencia 2007   Tatralandia
1.11.2007 – 30.11.2007 SUTN, TSU - Zasadnutie TNK 81 Chladiaca technika   Piešťany
20.11.2007 – 24.11.2007 Progres Partners - Aqua-therm   Praha
3.12.2007 – 4.12.2007 SZ CHKT a SOU - Školenie na látky   NM n.V a ZM
7.12.2007 S CHKT, SOPK - 12. valné zhromaždenie Sekcie SOPK   TSÚ Piešťany
7.12.2007 SZ CHKT - Predstavenstvo Zväzu   TSÚ Piešťany