Kalendár - 2009

0017 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Dátum Názov podujatia a miesto
22.1.2009 – 25.1.2009 Incheba - Danubius Gastro výstava   Bratislava
27.1.2009 – 28.1.2009 SZ CHKT - Školenie podľa EN 13313   Rovinka
10.2.2009 – 13.2.2009 Progres Partners, AX - Aqua-therm + seminár F plyny   Nitra
17.2.2009 – 18.2.2009 SZ CHKT, SOU - Školenie na chlórované látky   NMnV
1.3.2009 – 31.3.2009 JDK Slovakia - Odborný seminár k 15. výročiu   Nitra
3.3.2009 – 6.3.2009 Euroindex Ltd - Výstava priemyselného chladenia   Kijev
6.3.2009 SZ CHKT - Predstavenstvo Zväzu   Rovinka
10.3.2009 – 12.3.2009 Crocus Expo Center - Chlad-Expo výstava   Moskva
31.3.2009 – 4.4.2009 Incheba - Poradenstvo SZ CHKT na Climatherme   Bratislava
31.3.2009 – 4.4.2009 Incheba - Rácioenergia, Climatherm a Coneco   Bratislava
3.4.2009 SZ CHKT, SOPK - DNT - Navrhnite si tepelné čerpadlo   Bratislava
3.4.2009 SZ CHKT - 16. valné zhromaždenie SZCHKT   Bratislava
21.4.2009 – 25.4.2009 BVV - SHK veľtrh TZB   Brno
22.4.2009 – 25.4.2009 BB expo - For Arch   Banská Bystrica
23.4.2009 – 24.4.2009 SZ CHKT, STU - Školenie inštalatérov TČ   Bratislava
15.5.2009 – 16.5.2009 AREA - GA AREA   Praha
19.5.2009 – 22.5.2009 Výstavníctvo AX - Strojárenský veľtrh   Nitra
25.5.2009 – 27.5.2009 SZ CHKT, STU - Skúšky – Certifikácia inštalatérov TČ   Bratislava
1.6.2009 – 30.6.2009 TCWG4 - EN13313   Delft
1.8.2009 – 31.8.2009 SZ CHKT - Učebné texty pripomienkovanie   Rovinka
5.8.2009 CO CHKT - Správna rada   Rovinka
20.8.2009 – 23.8.2009 Výstavníctvo AX - Agrokomplex   Nitra
1.9.2009 – 30.9.2009 EHPA - GA EHPA   Brusel
29.9.2009 SZ CHKT - Grand Tour Slovakia   Spišská N/V
30.9.2009 – 2.10.2009 IIR Conference on Compressors and Refrigerants   Častá Papiernička, Smolenice, Slovakia
30.9.2009 – 2.10.2009 SZ CHKT, IIR - IIR conference Compressors´2009   Papiernička
1.10.2009 SZ CHKT - Elektronizácia chladiacich okruhov   Smolenice
2.10.2009 SZ CHKT - Hodnotenie energetickej efektívnosti   Papiernička
23.10.2009 – 24.10.2009 AREA - GA AREA   Brusel
21.11.2009 SZ CHKT - Školenie na elektronickú evidenciu kontrol úniku a opráv s programom Leaklog   SZ CHKT Rovinka
24.11.2009 – 28.11.2009 Progres Partners - Aqua-therm   Praha
24.11.2009 skúška - F plyny   
1.12.2009 SZ CHKT a SOU - Školenie lektorov na fluórované látky   Rovinka
4.12.2009 S CHKT, SOPK - 14. valné zhromaždenie Sekcie SOPK   TSÚ Piešťany
4.12.2009 SUTN, TSU - Zasadnutie TNK 81 Chladiaca technika   Piešťany
4.12.2009 SZ CHKT - Predstavenstvo Zväzu   TSÚ Piešťany
10.12.2009 – 11.12.2009 SZ CHKT a SOU - Školenie na fluórované látky   Rov-NM-ZM
17.12.2009 – 18.12.2009 SZ CHKT a SOU - Školenie na fluórované látky   Rov-NM-ZM
19.12.2009 školenie - F plyny    Rovinka