Predbežný program


20.10.2019

14:00 - 15:00 Revízia Nariadenia o F plynoch (Club salón)


6.11.2019

13:00 - 17:00 Registrácia Daniela Sameková (Vestibul)

13:15 - 14:00 Káva a občerstvenie (Vestibul)

14:00 - 15:30 Okrúhly stôl ku horľavým a vysokotlakovým chladivám, Milan Ondrejmiška (Kinosála)

Uvádzanie do prevádzky obchodného chladenia
Ivan Lobík
Prezentujúci: Ivan Lobík
Uvádzanie zariadení s horľavými a vysokotlakovými zariadeniami do prevádzky
Milan Ondrejmiška, Ing.
Prezentujúci: Milan Ondrejmiška, Ing.
Projektovanie a riziká s propánom
Libor Novák, Ing., Karol Komár, Ing., Kamil Lukáč
Prezentujúci: Libor Novák, Ing.
Používanie normy STN EN 378
Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.

15:30 - 17:30 Leaklog.org pre servis a prevádzkovateľov, Michal & Matúš (Kinosála)

Leaklog.org pre servisné organizácie a prevádzkovateľov
Matúš Tomlein, Ing.PhD.
Prezentujúci: Matúš Tomlein, Ing.PhD.
Výhody a spôsob používania záznamníka Leaklog
Michal Tomlein, Ing.
Prezentujúci: Michal Tomlein, Ing.

17:00 - 18:00 Kontrola citlivosti detektorov, tlakomerov, Ladislav Nagy (Vestibul)

18:00 - 20:00 Večera (Reštaurácia)

20:00 - 22:00 Wellness ()


7.11.2019

07:00 - 08:30 Raňajky (Reštaurácia)

08:00 - 16:00 Registrácia Daniela Sameková (Vestibul)

09:00 - 11:00 Prienik právnych noriem, Peter Tomlein (Kinosála)

Prienik právnych noriem
Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Podmienky navrhovania stavebných konštrukcií a budov ovplyvňujúce potrebu energie a EHB
Zuzana Sternová, Prof. Ing. PhD.
Prezentujúci: Zuzana Sternová, Prof. Ing. PhD.
Dosah energetických právnych noriem na chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá
Miroslav Mariaš, Ing.
Prezentujúci: Miroslav Mariaš, Ing.
Pozície technických zariadení v štatistike obnoviteľnej energie SR
Juraj Novák, Ing.
Prezentujúci: Juraj Novák, Ing.
Hodinový krok v hodnotení tepelných strát a ziskov budov s tepelnými čerpadlami
Ivana Stančíková, Ing., Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Prezentujúci: Ivana Stančíková, Ing.
Zaradenie chladiacej a klimatizačnej techniky v elektroodpade
Peter Valent, Mgr.
Prezentujúci: Peter Valent, Mgr.

11:00 - 12:00 Tepelné čerpadlá, Miroslav Machovič (Kinosála)

Zdrojove (bezvodé) studne ako trvaly zdroj tepla a chladu so systémom ALOP
Michal Bartko, Prof. Ing. PhD.
Prezentujúci: Michal Bartko, Prof. Ing. PhD.
Porovnanie Ekonomickej Výhodnosti Zdrojov Tepla Pre Individuálnu A Bytovú Výstavbu Hodnota Za Peniaze
Radovan ILLITH, Ing. PhD.
Prezentujúci: Radovan ILLITH, Ing. PhD.
Cenntralizácia a tepelné čerpadlá pre potreby chladenia a vykurovanie , alebo decentralizácia s obnoviteľnými zdrojmi je vedúcou technológiu?
, Emil Izakovič, Miroslav Machovič, Ing.
Prezentujúci: Emil Izakovič

12:00 - 13:00 Pracovný obed SV IIR (Zasadačka)

12:00 - 13:00 Obed (Reštaurácia)

13:00 - 14:30 Nové chladiace technológie, Vladimír Orovnický (Konferenčná sála)

Chladivá v chladičoch vody, VRV a split a multisplit systémoch
Peter Behúl, MBA
Prezentujúci: Peter Behúl, MBA
Ako zefektívniť využívanie klimatizačnej techniky
Vladimir Orovnicky, Ing.
Prezentujúci: Vladimir Orovnicky, Ing.
R32 v hybridných a split systémoch
Pavol Cagala, Ing.
Prezentujúci: Pavol Cagala, Ing.
Chladivá v ľahkom komerčnom chladení ... zmeny a novinky.
Peter Bukšár, Ing.
Prezentujúci: Peter Bukšár, Ing.
Co2 A Dc Technologie Carel
Marek Barták, Ing., Vladimír Hrych, ing.
Prezentujúci: Marek Barták, Ing.
Veľké chladenie s chladivom R32
Jiří Křivský ml., Ing.
Prezentujúci: Jiří Křivský ml., Ing.

15:00 - 16:30 Naše trendy v ekonomike Prof. Ing. Peter Staněk, PhD. (Konferenčná sála)

16:00 - 16:30 Pohár vína s Prof. Staněkom (Konferenčná sála)

Súčasnosť a perspektíva malých a stredných podnikov vo väzbe na priemysel 4.0
Peter Staněk, CSc.
Prezentujúci: Peter Staněk, CSc.

17:00 - 18:00 LORD NORTON A SLUHA JAMES (Vajda, Kostelný) (Kinosála)

18:30 - 20:00 Večera (Reštaurácia)

20:00 - 22:00 Wellness ()


8.11.2019

07:00 - 08:30 Raňajky (Reštaurácia)

08:00 - 10:00 Registrácia Daniela Sameková (Vestibul)

09:00 - 10:30 Nové komponenty, ovládanie a technológie, Miroslav Maťašovský (Kinosála)

Komponenty chladiaceho okruhu treba správne dimenzovať
Miroslav Maťašovský, Ing.
Prezentujúci: Miroslav Maťašovský, Ing.
Manipulace s hořlavými chladivy třídy A2L a A3
Jaroslav Hořejš
Prezentujúci: Jaroslav Hořejš
Porovnání provozu skrolů ZP
Zdeněk Čejka
Prezentujúci: Zdeněk Čejka
Retrofit ventilátora kondenzátora
Richard Sebera, Peter Vavro, Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.
Prezentujúci: Richard Sebera
čo sa stane keď nemá čo zastaviť kompresor. Alebo sú chladiace stroje bezpečné ?
Viktor Beláň, Ing.
Prezentujúci: Viktor Beláň, Ing.

10:30 - 11:00 Káva, občerstvenie (Vestibul)

11:00 - 12:30 Servisná sekcia, Jaroslav Zoldfay, Róbert Pallya (Kinosála)

Servis chladiacich zariadení s FM kompresormi od firmy Embraco
Libor Novák, Ing.
Prezentujúci: Libor Novák, Ing.
Skúsenosti so zámenami R404A za alternatívne chladivá
Martin Ilenčík, Ing.
Prezentujúci: Martin Ilenčík, Ing.
Retrofit alebo výmena zariadenia
Ivan Lobík
Prezentujúci: Ivan Lobík
Veľkosť absolútnych i priemerných únikov na Slovensku
Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Ako znížiť úniky chladív a vedenie záznamníka
Martin Valent, Ing.
Prezentujúci: Martin Valent, Ing.
Duálny, školský systém a rekvalifikácie pre odbor chladiarenský mechanik
Róbert Pallya, Mgr
Prezentujúci: Róbert Pallya, Mgr
Vzdelávanie s horľavými a vysokotlakými chladivami v základnom kurze
Jaroslav Zöldfay, Bc.
Prezentujúci: Jaroslav Zöldfay, Bc.

12:30 - 12:45 Silné reči vedie Michael Szatmary (Kinosála)

12:45 - 13:00 Tombola a záver konferencie (Kinosála)

13:00 - 14:30 Obed (Reštaurácia)