Cenník

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 7.11. vrátane obeda, rautu a programu Členov 20.9.2019 90 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 7.11. vrátane obeda, rautu a programu Nečlenov 20.9.2019 120 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 7.11. vrátane obeda, rautu a programu Členov 20.10.2019 110 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 7.11. vrátane obeda, rautu a programu Nečlenov 20.10.2019 150 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 7.11. vrátane obeda, rautu a programu Členov 1.11.2019 130 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 7.11. vrátane obeda, rautu a programu Nečlenov 1.11.2019 170 €
Registračný poplatok manželky, študenta na celú konferenciu - stravovanie, program Všetkých 20.10.2019 60 €
Registračný poplatok manželky, študenta na celú konferenciu - stravovanie, program Všetkých 1.11.2019 90 €
Registračný poplatok na celú konferenciu (vrátane rautov, programu) Členov 20.9.2019 130 €
Registračný poplatok na celú konferenciu (vrátane rautov, programu) Nečlenov 20.9.2019 150 €
Registračný poplatok na celú konferenciu (vrátane rautov, programu) Členov 20.10.2019 150 €
Registračný poplatok na celú konferenciu (vrátane rautov, programu) Nečlenov 20.10.2019 170 €
Registračný poplatok na celú konferenciu (vrátane rautov, programu) Členov 1.11.2019 170 €
Registračný poplatok na celú konferenciu (vrátane rautov, programu) Nečlenov 1.11.2019 190 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 8.11. vrátane obeda Členov 20.9.2019 70 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 8.11. vrátane obeda Nečlenov 20.9.2019 90 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 8.11. vrátane obeda Členov 20.10.2019 90 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 8.11. vrátane obeda Nečlenov 20.10.2019 110 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 8.11. vrátane obeda Členov 1.11.2019 110 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 8.11. vrátane obeda Nečlenov 1.11.2019 130 €
Registračný poplatok prvý deň konferencie 6.11. na školenie Leaklog a test detektora, vývevy, bez účasti na večernom programe Všetkých 1.11.2019 0 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Distribúcia prospektov Členov 1.11.2019 90 €
Distribúcia prospektov Nečlenov 1.11.2019 120 €
Firemná prezentácia do 5 minút (len pre prezentácie včas prihlásené) Členov 1.11.2019 250 €
Firemná prezentácia do 5 minút (len pre prezentácie včas prihlásené) Nečlenov 1.11.2019 300 €
Inzercia v tlačenej forme a na USB dodanie do 20.10.2019 Členov 1.11.2019 60 €
Inzercia v tlačenej forme a na USB dodanie do 20.10.2019 Nečlenov 1.11.2019 90 €
Konferenčný balík dodanie inzercie do 20.10.2019 (stolík, poster, inzercia) Členov 1.11.2019 250 €
Konferenčný balík dodanie inzercie do 20.10.2019 (stolík, poster, inzercia) Nečlenov 1.11.2019 350 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Členov 1.11.2019 200 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Nečlenov 1.11.2019 300 €

Účasť na podujatiach

Položka Platí pre Platí do Cena
Školenie Leaklog s občerstvením 6.11.2019 Všetkých 1.11.2019 0 €
Spoločenský večer s kultúrnym programom a rautom 7.11.2019 Všetkých 1.11.2019 0 €
Test citlivosti elektronického detektora 6.11.2019 Všetkých 1.11.2019 0 €
Tombola, silné reči, obed, záver konferencie 8.11.2019 Všetkých 1.11.2019 0 €

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa cena buď zvýši o 30 € alebo sa účastník vyradí.

Položka Platí pre Platí do Cena
Nie je možná. Všetkých 1.11.2019 0 €

Ubytovanie v Papierničke vrátane bufetových raňajok, parkovania zabezpečujeme len v rámci dohodnutej kapacity hotela

Položka Platí pre Platí do Cena
6-7.11. dvaja na izbe 30 € na osobu/noc Všetkých 1.11.2019 30 €
6-7.11 jeden na izbe 60 € na osobu Všetkých 1.11.2019 60 €
6-8.11. dvaja na izbe 60 € na osobu na dve noci Všetkých 1.11.2019 60 €
6-8.11. jeden na izbe 120 € na dve noci Všetkých 1.11.2019 120 €
7-8.11. dvaja na izbe 30 € na osobu Všetkých 1.11.2019 30 €
7-8.11. jeden na izbe 60 € na osobu Všetkých 1.11.2019 60 €