Termíny

Registrácia

Registrácia: 1.9.2019 – 1.11.2019
Zľavnená registrácia do: 20.9.2019

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 10.4.2019 – 10.11.2019
Posudzovanie abstraktov končí: 10.11.2019
Vkladanie príspevkov končí: 20.11.2019
Posudzovanie príspevkov končí: 20.11.2019
Vkladanie opravených príspevkov končí: 30.11.2019
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 30.11.2019