Termíny

Registrácia

Registrácia: 16.9.2021 – 14.10.2021
Zľavnená registrácia do: 10.10.2021

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 12.3.2021 – 20.10.2021
Posudzovanie abstraktov končí: 20.10.2021
Vkladanie príspevkov končí: 20.10.2021
Posudzovanie príspevkov končí: 20.10.2021
Vkladanie opravených príspevkov končí: 20.10.2021
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 20.10.2021