Cenník

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Skalnaté Pleso) Členov 10.10.2021 90 €
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Skalnaté Pleso) Nečlenov 10.10.2021 130 €
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Skalnaté Pleso) Členov 15.10.2021 130 €
Registračný poplatok na konferenciu (vrátane rautu, programu a lanovky na Skalnaté Pleso) Nečlenov 15.10.2021 170 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 22.10. vrátane obeda Členov 14.10.2021 60 €
Registračný poplatok posledný deň konferencie 22.10. vrátane obeda Nečlenov 14.10.2021 90 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie, program, lanovka Skalnaté Pleso Členov 14.10.2021 70 €
Registračný poplatok prednášajúcich, manželky - stravovanie, program, lanovka Skalnaté Pleso Nečlenov 14.10.2021 110 €
Registračný poplatok prvý deň konferencie 20.10. na školenie EN 378, Leaklog a test detektora, vývevy Všetkých 14.10.2021 0 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Firemná prezentácia do 3 minút Členov 14.10.2021 70 €
Firemná prezentácia do 3 minút Nečlenov 14.10.2021 120 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Členov 10.10.2021 60 €
Inzercia v tlačenom zborníku 175x265 mm v pdf dodaná do 10.10. Nečlenov 10.10.2021 90 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Členov 10.10.2021 240 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia do 10.10, distribúcia prospektov), vlastný banner Nečlenov 10.10.2021 290 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Členov 14.10.2021 50 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Nečlenov 14.10.2021 90 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Členov 14.10.2021 170 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Nečlenov 14.10.2021 220 €
Vlastný banner Členov 14.10.2021 50 €
Vlastný banner Nečlenov 14.10.2021 90 €

Účasť na podujatiach

Položka Platí pre Platí do Cena
Diskusia otázkami kladenými mobilným telefónom cez internet Všetkých 14.10.2021 0 €
Horské káry - zjazd z medzistanice Skalnaté pleso do Tatranskej Lomnice Členov 10.10.2021 10 €
Horské káry - zjazd z medzistanice Skalnaté pleso do Tatranskej Lomnice Nečlenov 10.10.2021 20 €
Lanovka na Skalnaté Pleso Všetkých 14.10.2021 0 €
Školenie Leaklog, SW FM a Používanie novej EN 378 1-4 Všetkých 14.10.2021 0 €
Spoločenský večer s kultúrnym programom a rautom Všetkých 14.10.2021 0 €
Test citlivosti elektronického detektora Všetkých 14.10.2021 0 €
Tombola a obed na záver konferencie Všetkých 14.10.2021 0 €
Wellness 20.10.2021 Všetkých 14.10.2021 0 €

Ubytovanie v rámci kapacity hotela

Položka Platí pre Platí do Cena
Dvaja na izbe dve noci 20-22.10. hotel Slovan izba na osobu Všetkých 14.10.2021 80 €
Dvaja na izbe jedna noc 20/21.10. Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 45 €
Dvaja na izbe jedna noc 21/22.10. Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 45 €
Jeden na izbe dve noci 21-22.10. Hotel Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 150 €
Jeden na izbe jedna noc 20/21.10. hotel Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 75 €
Jeden na izbe jedna noc 21/22.10. hotel Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 75 €
Jeden na izbe Lux dve noci 21-22.10. Hotel Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 208 €
Jeden na izbe Lux jedna noc 20-21.10. Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 104 €
Jeden na izbe Lux jedna noc 21/22.10. Slovan na osobu Všetkých 14.10.2021 104 €

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa buď zruší ubytovanie, celá registrácia alebo sa cena zvýši o 30 €.

Položka Platí pre Platí do Cena
Nie je možná. Všetkých 14.10.2021 0 €