Predbežný program


20.10.2021

10:30 - 12:00 Zasadnutie SV IIR (Hotel Slovan - modrý salónik)

13:00 - 18:00 Výstava pred Zlatým salónom (Hotel Slovan Tatranská Lomnica)

13:00 - 18:00 Registrácia, káva a občerstvenie (Hotel Slovan, vestibul)

14:00 - 15:00 Práca s alternatívnymi horľavými chladivami moderuje Peter Tomlein (Hotel Slovan - Zlatý salón)

STN EN 378 1-4 doplnená o tri nové dodatky
Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.
Nebezpečné chladivá a povinnosti podľa zákona o bezpečnosti práce
Milan Ondrejmiška, Ing.
Prezentujúci: Milan Ondrejmiška, Ing.
Analýza Rizík Vyplývajúcich Z Používania Hc Chladív V Chladiacich Systémoch
Libor Novák, Ing., Peter Bukšár, Ing.
Prezentujúci: Libor Novák, Ing.
Servisné práce s horľavými chladivami
Martin Valent, Ing.
Prezentujúci: Martin Valent, Ing.

15:00 - 18:00 Kontrola citlivosti elektronických detektorov (Hotel Slovan - vestibul)

15:30 - 18:00 Leaklog a nové povinnosti prevádzkovateľov (Hotel Slovan - zlatý salón)

Leaklog.org pre servis a prevádzkovateľov
Matúš Tomlein, Ing., PhD.
Prezentujúci: Matúš Tomlein, Ing., PhD.
Výhody elektronického záznamníka pre servis a prevádzkovateľov
Michal Tomlein, Ing.
Prezentujúci: Michal Tomlein, Ing.

17:00 - 20:00 Večera (Hotel Slovan reštaurácia)

19:30 - 20:30 Stand up comedy a naši starejší (Hotel Slovan - Zlatý salón)


21.10.2021

09:00 - 10:30 Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein (Hotel Slovan - Reštaurácia)

Retradeables - platforma pre obchodovanie s chladivami na báze cirkulárkej ekonomiky
Michal Bálint, Ing.
Prezentujúci: Michal Bálint, Ing.
Posúdenie použitia chladiva R32 pre systém VRV
Peter Čulen, Ing., Peter Hlodák, Ing.
Prezentujúci: Peter Čulen, Ing.
Horľavé chladivá vo výrobkoch obchodného chladenia
Juraj Mládenek, Mgr., Peter Vician, Ing., PhD.
Prezentujúci: Juraj Mládenek, Mgr.
Prispôsobenie chladiacich okruhov pre chladivá s nízkym GWP
Miroslav Maťašovský, Ing.
Prezentujúci: Miroslav Maťašovský, Ing.
Revízia Nariadenia o F plynoch
Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.

10:30 - 11:00 Káva a občerstvenie (Výstava, vestibul pred Zlatým salónom)

11:00 - 12:30 Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický (Reštaurácia)

Kvalita prepravy liekov a potravín
Michal Kozický, Ing.
Prezentujúci: Michal Kozický, Ing.
Aktuálne technologické riešenia v chladení pre rôzne aplikácie
Dominik Bacík, Mgr., Aleh Patsialezhka , Ing.
Prezentujúci: Dominik Bacík, Mgr.
Technologické Novinky Z Global Cooling Prize
Vladimir Orovnicky, Ing.
Prezentujúci: Vladimir Orovnicky, Ing.
Energetické hodnotenie budov s triedou A0
Peter Kuliaček, Ing.
Prezentujúci: Peter Kuliaček, Ing.
Využití elektronických rozstřikovacích ventilů a řízení DC ( BLDC) kompresorů, pro vysokou účinnost TČ
Vladimír Hrych, Ing., Marek Barták, Ing.
Prezentujúci: Marek Barták, Ing.

12:00 - 14:00 Obed (Hotel Slovan reštaurácia)

13:30 - 16:30 Výstup na Skalnaté pleso alebo wellness (Skalnaté pleso, hotel Slovan)

15:30 - 17:00 Horské káry - zjazd z medzistanice Skalnaté pleso do Tatranskej Lomnice (Medzistanica na Skalnaté pleso )

17:00 - 19:00 Ring voľný s Drišľakom (Humno - reštaurácia)

19:00 - 23:00 Raut s programom a hudbou (Humno - reštaurácia)


22.10.2021

09:00 - 10:30 Nové komponenty a princípy v chladiacom okruhu, moderuje Miroslav Maťašovský (Hotel Slovan reštaurácia)

Najpredávanejšie produkty Danfoss pre systémy s chladivom CO2
Štefan Hrubovčák, Ing.
Prezentujúci: Štefan Hrubovčák, Ing.
Smart Drop In – Nový Systém Riadenia Chladiaceho Systému
Libor Novák, Ing.
Prezentujúci: Libor Novák, Ing.
Nová Generácia Kompresorov Pre Komerčné Chladiace Zariadenia
Peter Bukšár, ing, Jozef Sedliak, ing
Prezentujúci: Peter Bukšár, ing
Natural and alternative refrigerants. Technical solution for the environmental friendly world
Manuel Froeschle , Ing., Sergius Stovba
Prezentujúci: Manuel Froeschle , Ing.
Plynulá výkonová regulace kompresorů
Zdeněk Čejka
Prezentujúci: Zdeněk Čejka

10:00 - 10:30 Kávová prestávka (Hotel Slovan - výstava pred Zlatým salónom)

11:00 - 12:30 Servisná sekcia, moderuje Martin Valent (Hotel Slovan - Reštaurácia)

Trh s chladivami sa radikálne zmenil
Ivan Lobík
Prezentujúci: Ivan Lobík
Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov s pulzne šírkovou moduláciou
Radovan Knut
Prezentujúci: Radovan Knut
Ako znížiť úniky a viesť evidenciu o pohybe chladív
Martin Valent, Ing.
Prezentujúci: Martin Valent, Ing.
Trendy a očakávania v klimatizačnej technike a tepelných čerpadlách
Vladimir Orovnicky, Ing.
Prezentujúci: Vladimir Orovnicky, Ing.
Ekonomická situácia v malom chladení
Ladislav Nagy
Prezentujúci: Ladislav Nagy
Trendy servisu retailového chladenia pri prechode z F-plynov na prírodné chladivá
Martin Ilenčík, Ing.
Prezentujúci: Martin Ilenčík, Ing.
Duálny a školský systém vzdelávania v odbore chladiarenský mechnik
Róbert Pallya, Mgr
Prezentujúci: Róbert Pallya, Mgr

12:30 - 12:45 Stand up Comedy (Hotel Slovan - Reštaurácia)

12:45 - 13:00 Tombola a záver konferencie (Hotel Slovan - Reštaurácia)

13:00 - 14:00 Obed (Hotel Slovan reštaurácia)