Moje príspevky

Conference sessions


Príspevky

Názov a autori Sekcia
Aktuálne technologické riešenia v chladení pre rôzne aplikácie
Dominik Bacík, Mgr., Aleh Patsialezhka , Ing.
Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický
Analýza Rizík Vyplývajúcich Z Používania Hc Chladív V Chladiacich Systémoch
Libor Novák, Ing., Peter Bukšár, Ing.
Práca s alternatívnymi horľavými chladivami moderuje Peter Tomlein
Duálny a školský systém vzdelávania v odbore chladiarenský mechnik
Róbert Pallya, Mgr
Servisná sekcia, moderuje Martin Valent
Energetické hodnotenie budov s triedou A0
Peter Kuliaček, Ing.
Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický
Horľavé chladivá vo výrobkoch obchodného chladenia
Juraj Mládenek, Mgr., Peter Vician, Ing., PhD.
Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein
Najpredávanejšie produkty Danfoss pre systémy s chladivom CO2
Štefan Hrubovčák, Ing.
Nové komponenty a princípy v chladiacom okruhu, moderuje Miroslav Maťašovský
Nebezpečné chladivá a povinnosti podľa zákona o bezpečnosti práce
Milan Ondrejmiška, Ing.
Práca s alternatívnymi horľavými chladivami moderuje Peter Tomlein
Nová Generácia Kompresorov Pre Komerčné Chladiace Zariadenia
Peter Bukšár, ing, Jozef Sedliak, ing
Nové komponenty a princípy v chladiacom okruhu, moderuje Miroslav Maťašovský
Plynulá výkonová regulace kompresorů
Zdeněk Čejka
Nové komponenty a princípy v chladiacom okruhu, moderuje Miroslav Maťašovský
Posúdenie použitia chladiva R32 pre systém VRV
Peter Čulen, Ing., Peter Hlodák, Ing.
Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein
Prispôsobenie chladiacich okruhov pre chladivá s nízkym GWP
Miroslav Maťašovský, Ing.
Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein
Retradeables - platforma pre obchodovanie s chladivami na báze cirkulárkej ekonomiky
Michal Bálint, Ing.
Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein
Retrospektíva a perspektíva Nariadení a zákonov o F plynoch
Gabriela Fischerová, Ing.
Revízia Nariadenia o F plynoch
Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.
Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein
Smart Drop In – Nový Systém Riadenia Chladiaceho Systému
Libor Novák, Ing.
Nové komponenty a princípy v chladiacom okruhu, moderuje Miroslav Maťašovský
STN EN 378 1-4 doplnená o tri nové dodatky
Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.
Práca s alternatívnymi horľavými chladivami moderuje Peter Tomlein
Technologické Novinky Z Global Cooling Prize
Vladimir Orovnicky, Ing.
Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický
Využití elektronických rozstřikovacích ventilů a řízení DC ( BLDC) kompresorů, pro vysokou účinnost TČ
Vladimír Hrych, Ing., Marek Barták, Ing.
Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický