Príspevok

Technologické novinky z GLOBAL COOLING PRIZE

Sekcia: Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Vladimir Orovnicky, Ing. SZCHKT

Abstrakt

Prostredníctvom technologických inovácií môžeme vyriešiť kritickú klimatickú hrozbu, ktorá pochádza aj z rastúceho dopytu po klimatizácii.

Cena Global Cooling Prize zhromažďuje globálnu koalíciu lídrov na riešenie kritickej klimatickej hrozby, ktorá vyplýva z rastúceho dopytu po klimatizácii pre domácnosti. Využitím sily inovácie môžeme poskytnúť chladiace riešenia, ktoré zlepšia životy ľudí bez toho, aby sme prispeli k nepriaznivým zmenám v podnebí.

Ako?

Táto priekopnícka súťaž je navrhnutá tak, aby podnietila vývoj riešenia chladenia v domácnostiach, ktoré bude mať najmenej päťkrát (5x) menší dopad na klímu ako štandardné jednotky bytových / izbových klimatizácií (RAC) na dnešnom trhu. Táto technológia by mohla zabrániť až 100 gigatónom (GT) emisií ekvivalentných CO2 do roku 2050 a dať svetu cestu k zmierneniu až 0,5 ° C globálneho otepľovania do roku 2100, a to všetko pri zlepšovaní životnej úrovne ľudí v rozvojových krajinách v okolí glóbus.

V príspevpu v krátkosti predstavím dva víťazné koncepty

Kľúčové slová