Príspevok

Retradeables - platforma pre obchodovanie s chladivami na báze cirkulárkej ekonomiky

Sekcia: Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Michal Bálint, Ing. Daikin

Abstrakt

Zvýšením spotrebiteľského dopytu po chladiacich a klimatizačných produktoch sa výrazne zvýšili aj emisie nášho odvetvia. Nové nariadenia EÚ nás nútia stanoviť si priority v environmentálnych záväzkoch a zároveň napĺňať zvýšený spotrebiteľský dopyt a tým pádom fungovať so zníženým množstvom F-plynov. Použitý F-plyn je v skutočnosti prínosom pre odvetvia, pretože znižuje náklady na odstránenie chladiva, taktiež potrebu nových zdrojov a predlžuje životnosť zariadenia. Predstavujeme prvú online platformu pre obchodovanie s recyklovanými a regenerovanými chladivami na svete.

Kľúčové slová

chladivá, recyklácia, cirkulárna ekonomika, zelená budúcnosť