Príspevok

Prispôsobenie chladiacich okruhov pre chladivá s nízkym GWP

Sekcia: Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Miroslav Maťašovský, Ing. Danfoss

Abstrakt


Vývoj kompresorov pre nové chladivá.

Komponenty chladiacich okruhov pre nové chladivá, ich správny výber a dimenzácia.

Kľúčové slová