Príspevok

Posúdenie použitia chladiva R32 pre systém VRV

Sekcia: Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Peter Čulen, Ing. Klimakonzult
Peter Hlodák, Ing. Klimakonzult

Abstrakt

Predmetom štúdie je posúdenie použitia chladiva R32 v systémoch VRV systémoch ako náhrady za chladivo R410A so zameraním na obmedzenia resp. požiadavky vyplývajúce s platnej legislatívy (vyhlášky, zákony, nariadenia európskej komisie...) a platných noriem.
Pre posúdenie je zadané použiť konkrétne riešenie VRV systémov pre stavbu Polyfunkčný objekt,
Panenská 5, Bratislava, kde predmetom posúdia budú bytové a administratívne priestory.

Kľúčové slová

horľavosť, chladivo, VRV