Príspevok

Duálny a školský systém vzdelávania v odbore chladiarenský mechnik

Sekcia: Servisná sekcia, moderuje Martin Valent

Stav prijatia: Abstrakt prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Róbert Pallya, Mgr SOŠT ZM

Abstrakt

Systém duálneho vzdelávania je spôsob štúdia, kde teoretické vzdelávanie prebieha v škole a odborný výcvik vo firmách od prvého ročníka v pomere minimálne 50:50. Prednáška sa venuje práve tejto problematike a prináša aktuálne informácie a skúsenosti s realizáciou takéhoto vzdelávania. Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave bol prijatý s účinnosťou od 1. septembra 2018. Tento zákon prináša nové podmienky pre zamestnávateľov. Zjednodušuje vstup zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania, zavádza priame platby pre zamestnávateľov za žiakov a iné výhody. Hlavnou časťou prednášky je prehľad noviniek v systéme duálneho vzdelávania po prijatí nového zákona. Ďalej je to popísanie súčasného stavu duálneho vzdelávania na SOŠ technickej v Zlatých Moravciach, ako aj prehľad študijných a učebných odborov v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky.

Kľúčové slová

Vzdelávanie, duálny, školský