Príspevok

Energetické hodnotenie budov s triedou A0

Sekcia: Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Peter Kuliaček, Ing. Viessmann

Abstrakt

Potreba energie pre budovy sa znižuje napríklad zateplením, výmenou okien a podobne. Ďalším krokom je zvýšenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla a chladu. Hlavnou technológiou sú tepelné čerpadlá, s ktorými sú porovnávané iné kombinácie technológií.

Kľúčové slová

Energetická trieda, budovy, tepelné čerpadlá