Príspevok

Najpredávanejšie produkty Danfoss pre systémy s chladivom CO2

Sekcia: Nové komponenty a princípy v chladiacom okruhu, moderuje Miroslav Maťašovský

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Štefan Hrubovčák, Ing. Danfoss

Abstrakt

Krátke predstavenie produktov Danfoss ako jednotky vo výrobe a predaji komponentov pre chladiace systémy s chladivom R744.
Predstavíme Vám naše aktuálne produkty, aby ste boli mali prehľad o tom, s čím sa môžte na trhu stretnúť nie len v ponuke predaja, ale aj pri servisných zásahoch priamo v najmodernejších distribučných centrách, chladiarňach a prevádzach supermarketov s potrebou ekologického chladenia.

Kľúčové slová

ejektor
regulátor
združená kompresorová jednotka
chladivo
R744
turbocor