Príspevok

Nebezpečné chladivá a povinnosti podľa zákona o bezpečnosti práce

Sekcia: Práca s alternatívnymi horľavými chladivami moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Milan Ondrejmiška, Ing.

Abstrakt

Podobná schéma ako funguje pre chladivá z pohľadu životného prostredia na európskej úrovni, funguje tiež na národnej úrovni z pohľadu bezpečnosti práce. Povinnosti súpopísané v zákone a vyhláške o bezpečnosti pri práci.

Kľúčové slová

bezpečnosť pri práci, chladivá