Príspevok

ANALÝZA RIZÍK VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA HC CHLADÍV V CHLADIACICH SYSTÉMOCH

Sekcia: Práca s alternatívnymi horľavými chladivami moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Libor Novák, Ing. Nidec GA (Embraco Slovakia)
Peter Bukšár, Ing. Nidec GA (Embraco Slovakia)

Abstrakt

Tento príspevok pojednáva o rizikách ktoré vyplývajú z použitia uhľovodíkových (HC) chladív v chladiacich systémoch určených pre komerčné a domáce použitie. V praxi existujú dva druhy rizík, a to odstrániteľné a trvalé. V článku sú oba skupiny charakterizované a detailne vysvetlené. Článok taktiež pojednáva o tom, čo by mal vedieť servisný pracovník a čo by mal vedieť každý užívateľ takéhoto chladiaceho systému v zmysle rizík, ktoré pri servisných prácach resp. užívaní takéhoto zariadenia vznikajú.

Kľúčové slová