Príspevok

Aktuálne technologické riešenia v chladení pre rôzne aplikácie

Sekcia: Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Dominik Bacík, Mgr. Klimamarket
Aleh Patsialezhka , Ing. Klimamarket

Abstrakt

Použitá technológia výroby výmenníkov tepla na jednotlivé typy chladenia. Ochrana výmenníkov na predlženie života. Nove technológie vo svete výmenníkov.

Kľúčové slová

Výmenníky, čistota