Príspevok

Trendy a očakávania v klimatizačnej technike a tepelných čerpadlách

Sekcia: Servisná sekcia, moderuje Martin Valent

Stav prijatia: Abstrakt prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Vladimir Orovnicky, Ing. Daikin CE

Abstrakt

Náš odbor patrí v čase pandémie do kritickej infraštruktúry. Ekonomickú situáciu v našom odbore je odlišná pre veľké, malé obchodné chladenie, tepelné čerpadlá, veľkú a malú klimatizáciu, prepravné a priemyselné chladenie. Zväz sa bude v budúcnosti zúčastňovať na pripomienkovaní stavebnej legislatívy aj cestou členstva v združení s názvom: „Budovy pre budúcnosť“ a „Slovenská klimatická iniciatíva“. Veríme, že týmto spôsobom tepelné čerpadlá nebudú v pozíciách uvedených organizácií chýbať a tým sa naše podnikanie posilní. Zhoršená ekonomická situácia je aj pre veľkú klimatizáciu a veľké tepelné čerpadlá a to najmä vzhľadom na stagnujúce respektíve pozastavené investície v stavebnom sektore a v priemysle. Pokles trhu za rok 2020 sa odhaduje na 20 % v dôsledku pandemickej situácie a chladného leta 2020. Konzervatívny odhad rastu trhu za rok 2021 je o 5-10%. Oživenie sa očakáva v súvislosti zo renovačnou vlnou obnovy budov financovanou EÚ.

Kľúčové slová

obnova, klimatizácia, tepelné čerpadlá