Príspevok

Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov s pulzne šírkovou moduláciou

Sekcia: Servisná sekcia, moderuje Martin Valent

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Radovan Knut AZET Klima

Abstrakt

Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov s pulzne šírkovou moduláciou, ktorý obsahuje telo
z nemagnetického materiálu s otvorom prispôsobeným na prijatie v podstate celého expanzného ventilu, kde telo obsahuje pozdĺžnu komoru usporiadanú rovnobežne s otvorom tak, že najmenšia vzdialenosť steny pozdĺžnej komory od otvoru je 0,1 až 6 mm a kde telo ďalej obsahuje magnet vo forme tyčinky na báze NdFeB s pozdĺžnym rozdelením magnetického poľa, voľne uložený v pozdĺžnej komore.

Kľúčové slová

Prípravok servis, magnet, elektronický expanzný ventil