Program


25.9.2014

12:00 - 13:00 Inštalácia výstavy (Košice, hotel Centrum, pred sálou Darwin)

12:30 - 13:00 Prezentácia, občerstvenie a výstava (sála Darwin)

13:00 - 14:30 Budeme znižovať spotrebu HFC chladív (sála Darwin)

Koncepcia činnosti Zväzu
Ladislav Nagy
Prezentujúci: Ladislav Nagy
Zmeny v novom nariadení (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch
Andrea Preisingerová, Ing.
Prezentujúci: Andrea Preisingerová, Ing.
Skúsenosti z kontrol SIŽP podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a jeho vyhlášky
Iveta Galovicova, RNDr.
Prezentujúci: Iveta Galovicova, RNDr.

14:30 - 15:00 Káva, občerstvenie, výstava (sála Darwin)

15:00 - 16:30 Servisná sekcia (sála Darwin)

Diskusia k zákazom chladív pre výrobky
Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Zhodnotené, alternatívne a nové chladivá
Miroslav Serečun, Mgr.
Prezentujúci: Miroslav Serečun, Mgr.
Využitie informačného systému v spoločnosti RMS
Radoslav Vašiga, Ing
Prezentujúci: Radoslav Vašiga, Ing

16:30 - 18:00 Leaklog - školenie (Košice, hotel Centrum a VSG)

Čo je nové v programe Leaklog
Michal Tomlein, Ing.
Prezentujúci: Michal Tomlein, Ing.
Online platby a fakturovanie
Matúš Tomlein, Ing.
Prezentujúci: Matúš Tomlein, Ing.

16:30 - 18:00 Kontroly citlivosti detektorov, tlakomerov, vývev (sála Darwin)

19:00 - 23:00 Spoločenský večer s rautom, ochutnávkou vín, jazzovou hudbou, a s tanečným vystúpením Janka Tkáča s priateľmi (Sála Einstein)


26.9.2014

08:15 - 09:45 Bezpečnosť s chladivami (Hotel Centrum, sála Darwin)

Dohľad nad chladiacimi okruhmi
Peter Tomlein
Prezentujúci: Peter Tomlein
Výpočet medznej koncentrácie chladív
Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Zaraďovanie chladiacich látok podľa vyhlášky o VTZ a skúsenosti z výkonov inšpekcie práce
Daniela Gecelovská, Ing., PhD.
Prezentujúci: Daniela Gecelovská, Ing., PhD.
Bezpečnosť chladiacich zariadení počas životného cyklu
Jozef Löffler
Prezentujúci: Jozef Löffler

09:45 - 10:15 Káva, občerstvenie, výstava (sála Darwin)

10:15 - 12:30 Bezpečnosť chladiacich okruhov (Košice, hotel Centrum,sála Darwin)

Analýza rizík chladiacich okruhov
Juraj Forgács, Ing.
Prezentujúci: Juraj Forgács, Ing.
Analýza rizík vyplývajúcich z používania HC chladív v chladiacich systémoch
Libor Novák
Prezentujúci: Libor Novák
Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s amoniakom
Ľubomír Maník, Ing.
Prezentujúci: Ľubomír Maník, Ing.
Posúdenie rizík malých klimatizačných zariadení s chladivamy triedy A2L
Martin Ďurian, Ing.
Prezentujúci: Martin Ďurian, Ing.
Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s CO2
František Salis
Prezentujúci: František Salis

12:30 - 25.9.2014 13:30 Obed (Košice, hotel Centrum )

13:30 - 15:00 Prevádzka chladiacich okruhov (sála Darwin)

Ochrana kompresorov pomocou CoreSense™ systému
Tomáš Elek, Ing.
Prezentujúci: Tomáš Elek, Ing.
Poruchy chladivových kompresorů
Zdeněk Čejka
Prezentujúci: Zdeněk Čejka
Kvalita oleja v okruhu a sledovanie stavu kompresorov
Marek Baxa
Prezentujúci: Marek Baxa
Sledování provozu prostřednictvím monitoringu
Zbyněk Čejka
Prezentujúci: Zbyněk Čejka
Analyzátor chladenia testo 570 pri riešení problémov rezidenčných klimatizačných jednotiek a tepelných čerpadiel
Dušan Kiseľ, Ing., CSc.
Prezentujúci: Dušan Kiseľ, Ing., CSc.
Meranie spotreby elektrickej energie prístennej vitríny na trh Severnej Ameriky podľa požiadaviek DOE 2012
Jozef Pirohár, Ing.
Prezentujúci: Jozef Pirohár, Ing.

15:00 - 25.9.2014 15:30 Káva, občerstvenie, výstava (sála Darwin)

15:30 - 16:45 Klimatizácia, tepelné čerpadlá, elektroodpad (sála Darwin)

Správna prevádzková prax s elektroodpadom z klimatizácií a tepelných čerpadiel a z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
Peter Valent, Ing.
Prezentujúci: Peter Valent, Ing.
Energetické kontroly klimatizačných systémov podľa zákona 314/2012 Z.z. – skúsenosti z praxe
jozef löffler
Prezentujúci: jozef löffler
Hygienické kontroly klimatizačných systémov podľa TN 127012
jozef löffler
Prezentujúci: jozef löffler

16:45 - 17:00 Tombola (sála Darwin)

17:00 - 17:00 Záver konferencie (Košice, hotel Centrum sála Darwin)