Cenník

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok účasť 25-26.9.2014 Členov 30.8.2014 90 €
Registračný poplatok účasť 25-26.9.2014 Nečlenov 30.8.2014 100 €
Registračný poplatok účasť 25-26.9.2014 Členov 22.9.2014 100 €
Registračný poplatok účasť 25-26.9.2014 Nečlenov 22.9.2014 110 €
Registračný poplatok účasť 25-26.9.2014 - manželka Všetkých 30.8.2014 45 €
Registračný poplatok účasť 25-26.9.2014 - manželka Všetkých 22.9.2014 55 €
Registračný poplatok účasť iba 25.9.2014 Členov 30.8.2014 55 €
Registračný poplatok účasť iba 25.9.2014 Nečlenov 30.8.2014 70 €
Registračný poplatok účasť iba 25.9.2014 Členov 22.9.2014 65 €
Registračný poplatok účasť iba 25.9.2014 Nečlenov 22.9.2014 80 €
Registračný poplatok účasť iba 25.9.2014 - manželka Všetkých 30.8.2014 35 €
Registračný poplatok účasť iba 25.9.2014 - manželka Všetkých 22.9.2014 45 €
Registračný poplatok účasť iba 26.9.2014 Členov 30.8.2014 55 €
Registračný poplatok účasť iba 26.9.2014 Nečlenov 30.8.2014 70 €
Registračný poplatok účasť iba 26.9.2014 Členov 22.9.2014 65 €
Registračný poplatok účasť iba 26.9.2014 Nečlenov 22.9.2014 80 €

Ubytovanie účastník zabezpečuje individuálne v hoteli Centrum DT Košice ako účastník konferencie so zľavou

Položka Platí pre Platí do Cena
Ubytovanie účastník zabezpečuje individuálne Všetkých 22.9.2014 0 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Distribúcia prospektov Členov 30.8.2014 30 €
Distribúcia prospektov Nečlenov 30.8.2014 50 €
Distribúcia prospektov Členov 22.9.2014 50 €
Distribúcia prospektov Nečlenov 22.9.2014 70 €
Konferenčný balík: výstavný stolík, distribúcia prospektov, reklama v zborníku Členov 30.8.2014 190 €
Konferenčný balík: výstavný stolík, distribúcia prospektov, reklama v zborníku Členov 22.9.2014 220 €
Konferenčný balík: výstavný stolík, distribúcia prospektov, reklama v zborníku Nečlenov 22.9.2014 250 €
Konferenčný balík: výstavný stolík, distribúcia prospektov, reklama v zborníku Nečlenov 30.9.2014 220 €
Výstavný stolík (priestor) počas konferencia Členov 30.8.2014 110 €
Výstavný stolík (priestor) počas konferencia Členov 22.9.2014 130 €
Výstavný stolík (priestor) počas konferencia Nečlenov 22.9.2014 150 €
Výstavný stolík (priestor) počas konferencia Nečlenov 30.9.2014 130 €
Vystúpenie na konferencii 5 minút mimo odborného programu Členov 20.8.2014 50 €
Vystúpenie na konferencii 5 minút mimo odborného programu Nečlenov 20.8.2014 50 €
Vystúpenie na konferencii 5 minút mimo odborného programu Členov 22.9.2014 70 €
Vystúpenie na konferencii 5 minút mimo odborného programu Nečlenov 22.9.2014 70 €

Platba v hotovosti

Položka Platí pre Platí do Cena
Príplatok za platbu v hotovosti Všetkých 22.9.2014 10 €

Iné

Položka Platí pre Platí do Cena
Overenie citlivosti detektorov Všetkých 22.9.2014 0 €
Školenie Leaklog Všetkých 22.9.2014 0 €