Moje príspevky

Conference sessions


Príspevky

Názov a autori Sekcia
Analýza rizík chladiacich okruhov
Juraj Forgács, Ing.
Bezpečnosť chladiacich okruhov
Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s amoniakom
Ľubomír Maník, Ing.
Bezpečnosť chladiacich okruhov
Analýza rizík prevádzky chladiacich okruhov s CO2
František Salis
Bezpečnosť chladiacich okruhov
Analýza rizík vyplývajúcich z používania HC chladív v chladiacich systémoch
Libor Novák
Bezpečnosť chladiacich okruhov
Analyzátor chladenia testo 570 pri riešení problémov rezidenčných klimatizačných jednotiek a tepelných čerpadiel
Dušan Kiseľ, Ing., CSc.
Prevádzka chladiacich okruhov
Bezpečnosť chladiacich zariadení počas životného cyklu
Jozef Löffler
Bezpečnosť s chladivami
Čo je nové v programe Leaklog
Michal Tomlein, Ing.
Leaklog - školenie
Diskusia k zákazom chladív pre výrobky
Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Servisná sekcia
Dohľad nad chladiacimi okruhmi
Peter Tomlein
Bezpečnosť s chladivami
Energetické kontroly klimatizačných systémov podľa zákona 314/2012 Z.z. – skúsenosti z praxe
jozef löffler
Klimatizácia, tepelné čerpadlá, elektroodpad
Hygienické kontroly klimatizačných systémov podľa TN 127012
jozef löffler
Klimatizácia, tepelné čerpadlá, elektroodpad
Koncepcia činnosti Zväzu
Ladislav Nagy
Budeme znižovať spotrebu HFC chladív
Kvalita oleja v okruhu a sledovanie stavu kompresorov
Marek Baxa
Prevádzka chladiacich okruhov
Meranie spotreby elektrickej energie prístennej vitríny na trh Severnej Ameriky podľa požiadaviek DOE 2012
Jozef Pirohár, Ing.
Prevádzka chladiacich okruhov
Ochrana kompresorov pomocou CoreSense™ systému
Tomáš Elek, Ing.
Prevádzka chladiacich okruhov
Online platby a fakturovanie
Matúš Tomlein, Ing.
Leaklog - školenie
Poruchy chladivových kompresorů
Zdeněk Čejka
Prevádzka chladiacich okruhov
Posúdenie rizík malých klimatizačných zariadení s chladivamy triedy A2L
Martin Ďurian, Ing.
Bezpečnosť chladiacich okruhov
Skúsenosti z kontrol SIŽP podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a jeho vyhlášky
Iveta Galovicova, RNDr.
Budeme znižovať spotrebu HFC chladív
Sledování provozu prostřednictvím monitoringu
Zbyněk Čejka
Prevádzka chladiacich okruhov
Správna prevádzková prax s elektroodpadom z klimatizácií a tepelných čerpadiel a z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
Peter Valent, Ing.
Klimatizácia, tepelné čerpadlá, elektroodpad
Výpočet medznej koncentrácie chladív
Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Bezpečnosť s chladivami
Využitie informačného systému v spoločnosti RMS
Radoslav Vašiga, Ing
Servisná sekcia
Zaraďovanie chladiacich látok podľa vyhlášky o VTZ a skúsenosti z výkonov inšpekcie práce
Daniela Gecelovská, Ing., PhD.
Bezpečnosť s chladivami
Zhodnotené, alternatívne a nové chladivá
Miroslav Serečun, Mgr.
Servisná sekcia
Zmeny v novom nariadení (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch
Andrea Preisingerová, Ing.
Budeme znižovať spotrebu HFC chladív