Termíny

Registrácia

Registrácia: 1.7.2014 – 22.9.2014
Zľavnená registrácia do: 30.8.2014

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 24.1.2014 – 24.10.2014
Posudzovanie abstraktov končí: 24.10.2014
Vkladanie príspevkov končí: 24.9.2014
Posudzovanie príspevkov končí: 24.9.2014
Vkladanie opravených príspevkov končí: 24.9.2014
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 24.9.2014