Výstavy

Boli sme na Chillvente

1/10/2008, Peter Tomlein

Takmer 30 účastníkov sa 14-6.10.2008 zúčastnilo pracovnej cesty na po prvý krát organizovanú výstavu s názvom Chillventa, ktorá sa stala následníčkou po 26 ročníkov výstava IKK. Pri otvorení i na tlačovej konferencii Werner Rolles i Frank Heuberger spomenuli, že po neúspešnej výstave v Hannoveri v roku 2005 a snahe presunúť výstavu do Stuttgartu bolo rozhodnuté výstavu stabilizovať v dvojročnom cykle v spolupráci s Norimbergským výstaviskom. Vzhľadom na...

Climaveneta nás čakala učupená v údolí na úpätí hory Grappa

1/4/2008, Peter Tomlein

Cestou na MCE v Miláne 13. marca 2008 sme navštívili firmu Climaveneta v Bassane del Grappa. Privítal nás sympatický Guido Alessi spolu s Ing. Petrom Fabiánkom. Pán Alessi nás po krátkej prezentácii previedol jedným zo štyroch výrobných závodov firmy. Dva sú v Taliansku, jeden v Číne a jeden v Španielsku. Prevažne firma vyrába chladiče vody, ktorých sme na výstave v Miláne videli veľké množstvo rôznych konštrukcií. To, že firma dokáže konkurovať...

Tepelné čerpadlá a kompresory

1/4/2008, Peter Tomlein

Kedy, ktoré kompresory sa uplatňujú v TČ (skrol, skrutkové, piestové, rýchlostné, s riadeným výkonom pre halogénované chladivá i amoniak) bolo hlavnou témou seminára 4. Apríla v Expo Clube na Inchebe v Bratislave. Viac ako 50 účastníkov si so záujmom vypočulo odpovede na túto otázku. Po seminári sa im otvorila možnosť fundovane rozprávať s predajcami tepelných čerpadiel o tom, aké účinky je možné dosiahnuť s ich tepelnými čerpadlami s daným typom...

Zväz na Climatherme

1/4/2008, Peter Tomlein

Incheba hala B2 stánok 709 1-5. apríla 2008

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

Zväz ako jeden z odborných garantov výstavy mal na Climatherme vlastný stánok. Spoločne s ním vystavovali aj firmy Fiving, ABC Food Machinery a Artemis so zameraním na poradenstvo v oblasti tepelných čerpadiel. Náš stánok propagoval merania na chladiacom okruhu a certifikáciu inštalatérov TČ v rámci EUCERT.HP.

Stánok Zväzu na IKK 2006

1/10/2006, Peter Tomlein

Na pozvanie VDKF sme sa zúčastnili výstavy IKK v Nürnbergu podobne ako v predchádzajúcich rokoch vlastným stánkom. Stánok zameraný na inšpekcie a diagnostiku sme úspešne zorganizovali. Autobus nám veci previezol a ešte ráno pred otvorením výstavy sme stánok inštalovali vrátane nášho funkčného modelu chladiaceho okruhu a meraní v reálnom čase s premietaním na stenu stánku. Vďaka najmä pomoci Fridricha Silla, Tibora Kovalčíka, Stanislava Tančáka,...

Zväz na Climatherme

1/4/2006, Peter Tomlein

Hala B2 stánok 106

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel

Zväz mal na Climatherme vlastný stánok ako jeden z odborných garantov výstavy. Náš stánok v spolupráci s piatimi firmami bol zameraný na poradenstvo v oblasti aplikácií tepelných čerpadiel.

Zväz na Klimatherme v Košiciach

1/2/2005, Peter Tomlein

Počas výstavy Klimatherm v Košiciach manažérka výstavy Ing. Gabriela Orozsova (pozri obrázok) zabezpečila pre Zväz stánok, ktorý sme obsadili našou publikačnou aktivitou. Ponúknuté materiály boli všetky rýchlo rozobrané. Náš stánok navštívili okrem našich členov a laickej verejnosti aj Prof. Petráš predseda ZSVTS, SSTP a dekan SvF STU, Ing. Pavol Holkovič riaditeľ Technoklimy a hodnotiaca porota.