Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o klimatizácii

10/6/2024
Chladenie

Certifikát Excelentnosti pre Zdenku Bukovinovú

10/6/2024
Chladenie

Základný kurz na prácu s chladivami ponúka zručnosti

10/6/2024
Chladenie

Ocenenie „Chladenie 2024“ získala spoločnosť, Ditl Metal s.r.o.

6/5/2024
Chladenie

Ejektorové chladenie s využitím gravitačného princípu

6/5/2024
Chladenie

Školiace pracovisko Klimamarket je v permanentnej činnosti

6/5/2024
Chladenie

REKONŠTRUKCIA ZDROJA CHLADU – ĽADOVÁ PLOCHA

6/5/2024
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o sériových a paralelných výparníkoch

11/4/2024
Chladenie

DIFÚZNY ABSORPČNÝ CHLADIČ S POUŽITÍM DOSKOVÉHO VÝMENNÍKA TEPLA AKO GENERÁTORA

11/4/2024
Chladenie

ODVLHČOVANIE VZDUCHU ZVYŠUJE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ CHLADENIA

11/4/2024
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o zberači a akumulátore chladiaceho okruhu

4/4/2024
Chladenie

Odporúčaný cenník prác chladiara prediskutovaný valným zhromaždením 2023

4/4/2024
Chladenie

Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel

4/4/2024
Chladenie

Oceníme zhodnotenie chladiva

4/4/2024
Chladenie

Komerčné chladenie, komfortné chladenie a vykurovanie v jednom systéme - Conveni-Pack s prírodným chladivom CO2

7/2/2024
Chladenie Vykurovanie

Veková štruktúra členov SZ CHKT a registrovaných odborníkov

11/12/2023
Chladenie

Zostavovanie chladiacich okruhov si vyskúšali aj študenti STU, SjF ÚESZ

13/10/2023
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o skladačkách chladiacich okruhov

13/10/2023
Chladenie

NAJ realizácia chladenia, klimatizácie, vykurovania

13/10/2023
Chladenie Podujatia

Rozumiete globálnemu otepľovaniu?

13/10/2023
Chladenie

Booster systém s chladivom CO2, s paralelným (Eco) kompresorom

4/8/2023
Chladenie

Vykurovanie a chladenie s čistými uhľovodíkmi podľa Euramonnu

4/8/2023
Chladenie

Vykurovanie a chladenie podľa členských štátov EÚ podľa Eurostatu

4/8/2023
Chladenie

PRÁCA TECHNICKEJ KOMISIE PRI SÚTN č. 81, časť 2

4/8/2023
Chladenie

PRÁCA TECHNICKEJ KOMISIE PRI SÚTN č. 81, časť 1

4/8/2023
Chladenie

Partnerstvo Carrier a Viessmann

22/6/2023
Chladenie

Svetový deň chladenia v kampani za nízkouhlíkové chladenie a vykurovanie

22/6/2023
Chladenie

Skúšky v Štúrove pre odborníkov z Maďarska

22/6/2023
Chladenie Vzdelávanie

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ - časť 2 Elektrotechnické vzdelanie chladiara

22/6/2023
Chladenie Vzdelávanie

Zdenka a Peter tentokrát o CO2 v školiacom pracovisku, časť 2

21/6/2023
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o CO2 v školiacom pracovisku, časť 1

21/6/2023
Chladenie

Odporúčaný cenník prác chladiara prediskutovaný valným zhromaždením

7/6/2023
Chladenie

Nestor chladiarov Vojtech Maguľák stále duchom mladý tvorca má 70 rokov

7/6/2023
Chladenie

PONUKA VZDELÁVANIA PRE CHLADIARENSKÉ ODBORY

6/6/2023
Chladenie

Naša chladiarka Zdenka Bukovinová

6/6/2023
Chladenie

ZÁKLADY PRÁCE S CHLADIVAMI

21/4/2023
Chladenie Vzdelávanie

SV IIR potenciál spolupráce medzi VVVTZ a výrobnými podnikmi

18/4/2023
Chladenie

Worldskills na výstave Chillventa 2022

18/4/2023
Chladenie

Súťaž chladiarov na Chillvente pod patronátom BIV

18/4/2023
Chladenie

Odporúčaný cenník prác chladiara na schválenie valným zhromaždením

24/3/2023
Chladenie

Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K

31/1/2023
Chladenie

CHLADENIE 2023 - EKOSERVIS 2023

31/1/2023
Chladenie

Týždeň zelených budov – príklady priťahujú

31/1/2023
Chladenie

Systémy skladovania fluktuačne vyrobenej tepelnej energie (TES) podľa IIR

31/1/2023
Chladenie

Radovanov tester na expanzné ventily sa už vyrába

31/1/2023
Chladenie

Komponenty a alternatívne chladivá

21/12/2022
Chladenie

Energetická náročnosť budov

1/12/2022
Chladenie

Porovnanie COP a objemovej chladivosti podľa Euroklimat

24/11/2022
Chladenie

Exportné fórum MZV s okrúhlymi stolmi s emotívnou diskusiou v Šamoríne

27/10/2022
Chladenie

Fórum horľavých chladív v Šamoríne

26/10/2022
Chladenie

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 3.

19/10/2022
Chladenie Tepelné čerpadlá

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 2.

19/10/2022
Chladenie Tepelné čerpadlá

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 1.

19/10/2022
Chladenie Tepelné čerpadlá

Tradičné preteky na motokárach počas konferencie

18/10/2022
Chladenie

Predbežný program servisnej konferencie v Šamoríne

18/10/2022
Chladenie

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

18/10/2022
Chladenie

Dobrá správa je, že pribúdajú mladí odborníci

18/10/2022
Chladenie

Chladiče kvapalín na Chillvente s rôznym zabezpečením ochrany

11/10/2022
Chladenie

Chladivá podľa výrobcov kompresorov na Chillvente

11/10/2022
Chladenie

Čo nového bolo v chladivách a komponentoch na Chillvente 2022

11/10/2022
Chladenie

Slovenské zastúpenie na Chillvente 2022

11/10/2022
Chladenie

ISIB obchodné rokovania v Budapešti

20/9/2022
Chladenie

Sklenené paláce a ejektorové chladenie

17/8/2022
Chladenie

Stretnutie architektov na Pontoone

17/8/2022
Chladenie

Ambiciózne energetické plány miest

17/8/2022
Chladenie

SV IIR SA PREZENTOVALO V TRONDHEIME - časť 1.

30/6/2022
Chladenie

Svetový deň chladenia

26/6/2022
Chladenie

INOVÁCIA KOMPRESORA NA CHLADIVO R718 - Z konferencie IIR GL v Trondheime

12/6/2022
Chladenie

Expandér kompresor v transkritickom obehu s CO2

12/6/2022
Chladenie

Ako sa zbaviť tepla v mestách?

31/5/2022
Chladenie

Znižovanie tepelných ziskov v priemysle

31/5/2022
Chladenie

Centralizované versus decentralizované systémy

31/5/2022
Chladenie

Vizualizácia zrieďovania úniku

31/5/2022
Chladenie

Návrhy európskej komisie na zmeny v nariadení od roku 2024

31/5/2022
Chladenie

Základná koncepcia ejektorového chladenia v novom dizajne

28/4/2022
Chladenie

Stretnutie na expertnej úrovni v našom odbore prezenčne

27/4/2022
Chladenie

Perspektíva domáceho chladenia

16/11/2021
Chladenie

RIEŠENIE PROBLEMATIKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI SKLADOVANÍ A APLIKÁCII NOVÝCH CHLADÍV

16/11/2021
Chladenie

STN EN 378 -1 verzus vyhláška 94/2004 verzia 225/2012 Z.z.

16/11/2021
Chladenie

HFO chladivo R1234ze sa môže meniť na R23!

16/11/2021
Chladenie

Chladivo R473A ako možná náhrada za chladivo R23

16/11/2021
Chladenie

Odkaz GreenCool – minimalizujme tvorbu TFA

16/11/2021
Chladenie

R32 v ohrození

16/11/2021
Chladenie

Ing. Milan Kozický jeden zo zakladateľov Zväzu má 60 rokov

16/11/2021
Chladenie

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

16/11/2021
Chladenie

Vývoj počtu registrovaných odborníkov a členov Zväzu

16/11/2021
Chladenie

MŽP prieskum ku realizácii §5b podľa zákona č. 210/2019 Z.z.

10/9/2021
Chladenie F plyny

136 registrovaných účastníkov na EFCTC webinári o HFC chladivách

3/9/2021
Chladenie

IIR komisie E1 a E2 zasadali online

2/9/2021
Chladenie

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1/8/2021
Chladenie F plyny

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1/8/2021
Chladenie Chladivá

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1/8/2021
Chladenie Chladivá

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1/8/2021
Chladenie Chladivá

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

1/8/2021
Chladenie Leaklog

Svetový deň chladenia

26/6/2021
Chladenie

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

3/6/2021
Chladenie F plyny

SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby – Chladenie a vetranie

1/6/2021
Chladenie

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

1/6/2021
Chladenie Vzdelávanie

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

1/6/2021
Chladenie Vzdelávanie

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1/6/2021
Chladenie Chladivá

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1/6/2021
Chladenie Chladivá

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1/6/2021
Chladenie Chladivá

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

1/6/2021
Chladenie Vzdelávanie

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

25/5/2021
Chladenie Vykurovanie Vzdelávanie

Skraty v doskových výmenníkoch - prerušenie prietoku kvapaliny naprieč kanálmi

14/5/2021
Chladenie

Výroba doskových výmenníkov tepla

14/5/2021
Chladenie

Výroba rozdeľovačov a zberačov chladiva k rúrkovým výmenníkom

14/5/2021
Chladenie

Výroba, technické riešenia a skúšky rúrkových výmenníkov tepla

14/5/2021
Chladenie

ZÁKLADY VÝMENY TEPLA

14/5/2021
Chladenie

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE pre chladiarenské odbory

14/5/2021
Chladenie Vzdelávanie

Kalkulačka dovolenej náplne chladiva

12/5/2021
Chladenie Chladivá

Čo je nové vo svete mazania

12/5/2021
Chladenie F plyny

Stropné limity náplní chladív A2L a A3 sú na báze propánu

1/5/2021
Chladenie

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

1/5/2021
Chladenie Vzdelávanie

Zbytočný poplach s PFAS? Alebo veľa kriku pre nič?

1/4/2021
Chladenie Chladivá

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 2.časť

1/4/2021
Chladenie Vzdelávanie

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 1.časť

1/4/2021
Chladenie Vzdelávanie

OBCHODNÉ MODELY ZALOŽENÉ NA SLUŽBÁCH PRE CHLADENIE A VYKUROVANIE

1/4/2021
Chladenie Vykurovanie

Modulovaný výkon ejektora

1/4/2021
Chladenie

Zlepšenia nadkritických okruhov s CO2

1/4/2021
Chladenie

Karta zamestnania chladiara ISCO-08/7127

1/4/2021
Chladenie

Z rokovania 27. online valného zhromaždenia

26/3/2021
Chladenie

Online valné zhromaždenie o F plynoch v nariadeniach a v zákone

26/3/2021
Chladenie

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2021

26/3/2021
Chladenie

Vyhodnotenie uznesení z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT

3/3/2021
Chladenie Vzdelávanie

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

3/3/2021
Chladenie Vzdelávanie

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

1/3/2021
Chladenie Vzdelávanie

Oceníme zhodnotenie chladiva

1/3/2021
Chladenie Chladivá

Sme členmi platformy: Budovy pre Budúcnosť

1/3/2021
Chladenie Vykurovanie

Synergia vykurovania a chladenia s budovami pre budúcnosť

11/2/2021
Chladenie Vykurovanie

EPREL – EKODIZAJ – ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

4/2/2021
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 3.Q. 2020 – zverejnený v januári

31/1/2021
Chladenie Chladivá

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 3.časť

20/1/2021
Chladenie Vzdelávanie

Sprístupnili sme video o 10. IIR online konferencii Compressors 2021

13/1/2021
Chladenie Vykurovanie

Nasledujúca konferencia IIR v Bratislave

13/1/2021
Chladenie Vzdelávanie

SV IIR sa zapojilo do organizácie konferencie

13/1/2021
Chladenie

Pohľady do sekcií s prístupom pre autorov

13/1/2021
Chladenie

10. konferencia IIR o kompresoroch online - Ako to fungovalo?

13/1/2021
Chladenie

10. konferencia IIR o kompresoroch online

13/1/2021
Chladenie

Online skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1/1/2021
Chladenie Vzdelávanie

Ekodizajn, energetické štítky a EPREL

1/1/2021
Chladenie

V Španielsku v novembri zachytili 19 ton ilegálneho chladiva

1/1/2021
Chladenie Chladivá

Štúdia phase systém 3 R

1/1/2021
Chladenie

KONVERZIA DEKARBONIZOVANEJ ELEKTRINY NA TEPLO A CHLAD

1/1/2021
Chladenie Vykurovanie Vzdelávanie

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

11/12/2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 V. časť

11/12/2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 IV. časť

11/12/2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 III. časť

11/12/2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 II. časť

11/12/2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 I.časť

11/12/2020
Chladenie

Chladiaca reťaz sa mení s chladivami

11/12/2020
Chladenie

Konečné slovo má IBP

4/12/2020
Chladenie

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

4/12/2020
Chladenie Vzdelávanie

Virtuálne školenie a skúšky 21. november 2020 opäť s 30 % neúspešnosťou

21/11/2020
Chladenie Vzdelávanie

Pracoviská virtuálnych skúšok na F plyny

24/10/2020
Chladenie Vzdelávanie

EHPA porady sú online

2/10/2020
Chladenie

ABC otázky pre šikovného chladiara

2/10/2020
Chladenie

ZBERAČ CHLADIVA A PODCHLADENIE

2/10/2020
Chladenie

O požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami

2/10/2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 4.

2/10/2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 3.

2/10/2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 2.

2/10/2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 1.

2/10/2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia

2/10/2020
Chladenie

Európska komisia uverejnila postup hodnotenia nariadenia o F-plynoch.

2/10/2020
Chladenie

Eurovent: Vetranie je kľúčom k zabráneniu šírenia korónového vírusu v interiéri

2/10/2020
Chladenie Covid-19

Priebeh prezenčných skúšok 26.9.2020

29/9/2020
Chladenie Vzdelávanie

Grafická skúška 26.9.2020 bola už len na tabletoch

26/9/2020
Chladenie Vzdelávanie

Prezenčné skúšky na kategóriu I a II - 26. september 2020

26/9/2020
Chladenie Vzdelávanie

ABC otázky pre šikovného chladiara

21/7/2020
Chladenie Vzdelávanie

Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí

21/7/2020
Chladenie Vzdelávanie

Nahradíme Vašu klimatizáciu?

21/7/2020
Chladenie Vykurovanie

Leaklog má 12 rokov

21/7/2020
Chladenie Vzdelávanie

O ÚNIKU CHLADIVA

21/7/2020
Chladenie

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

21/7/2020
Chladenie Vzdelávanie

Chillventa 2020 preložená na rok 2022

16/7/2020
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

16/7/2020
Chladenie Chladivá

VDT - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov (anuloid)

16/7/2020
Chladenie Vykurovanie

MECHANICKÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIA VETRACÍCH SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

25/6/2020
Chladenie

OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM KLIMATIZÁCIE a jej vplyvu na šírenie ochorenia Covid 19

25/6/2020
Chladenie Covid-19

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE

25/6/2020
Chladenie Covid-19

PROJEKT REAL ALTERNATIVES SKONČIL

29/5/2020
Chladenie

Princípy elektrického merania teploty

7/5/2020
Chladenie

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY pokračovanie článku

6/5/2020
Chladenie Vzdelávanie

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

6/5/2020
Chladenie Vzdelávanie

Vplyv vlhkosti vzduchu na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

6/5/2020
Chladenie

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

6/5/2020
Chladenie Covid-19

Leaklog má 12 rokov

17/4/2020
Chladenie Leaklog

RETROFIT VENTILÁTORA KONDENZÁTORA

15/4/2020
Chladenie Vzdelávanie

Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu

15/4/2020
Chladenie

Skúšky v Štúrove

28/3/2020
Chladenie Vzdelávanie

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

18/3/2020
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

18/3/2020
Chladenie Chladivá

Lisované spoje Conex

18/3/2020
Chladenie Vzdelávanie

Pevne inštalované detektory

18/3/2020
Chladenie Vzdelávanie

Školenie a skúšky na MobKlim v Púchove

10/3/2020
Chladenie Vzdelávanie

Zo súťaže chladiarov v Česku

28/2/2020
Chladenie Vzdelávanie

Decarb Cities 2020 vo Viedni

25/2/2020
Chladenie Vykurovanie

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

12/2/2020
Chladenie

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

12/2/2020
Chladenie Vzdelávanie

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

12/2/2020
Chladenie Vzdelávanie

Jubilant Vladimír Kubík (70)

12/2/2020
Chladenie Vzdelávanie

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 2.časť

20/1/2020
Chladenie Vzdelávanie

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 1.časť

20/1/2020
Chladenie

Valné zhromaždenie AREA Brusel

11/10/2019
Chladenie Vzdelávanie

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27/9/2019
Chladenie Chladivá

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

27/9/2019
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche Posledný prieskum za I.Q. 2019 – zverejnený júl 2019

19/9/2019
Chladenie

Ponuka školení s možnosťou REAL Alternatives 4Life

19/9/2019
Chladenie Vzdelávanie

GlobalFACT

27/8/2019
Chladenie

Ukážka tvorby suchého ľadu 13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

13/6/2019
Chladenie

Rozvrh hodín: R744 24.-26.6.2019, Šamorín

11/6/2019
Chladenie Vzdelávanie

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744 Podľa projektu Real Alternatives Life

11/6/2019
Chladenie Vzdelávanie

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

11/6/2019
Chladenie Vzdelávanie

Stanovisko Zväzu k retrofitom

11/6/2019
Chladenie

Svetový deň chladenia

11/6/2019
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24/5/2019
Chladenie Chladivá

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22/5/2019
Chladenie Vzdelávanie

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

1/5/2019
Chladenie Chladivá

Výzva na predkladanie prednášok na 15. medzinárodnej konferencii

11/4/2019
Chladenie Vzdelávanie

IKKE Rheinhausen Ost workshop

11/4/2019
Chladenie Vzdelávanie

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

11/4/2019
Chladenie Vzdelávanie

15. servisná konferencia

27/3/2019
Chladenie Vzdelávanie

Chladivo R32 v hybridnej technológii

27/3/2019
Chladenie Vzdelávanie

Plnenie a vypúšťanie CO2

27/3/2019
Chladenie Vzdelávanie

Chladiaci okruh s CO2

27/3/2019
Chladenie Vzdelávanie

Projekt Real Alternatives Life

27/3/2019
Chladenie Vzdelávanie

Dovoz vopred plnených zariadení

27/3/2019
Chladenie

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

27/3/2019
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

27/3/2019
Chladenie Chladivá

Recyklácia a regenerácia

23/1/2019
Chladenie Vzdelávanie

Ilegálny dovoz chladív

23/1/2019
Chladenie Chladivá Vzdelávanie

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11/12/2018
Chladenie Vzdelávanie

Servisné organizácie a elektroodpad

29/11/2018
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

29/11/2018
Chladenie

OD STN EN 779 PO ISO 16890

29/11/2018
Chladenie

EHB a F plyny 3-5.10.2018 v Bukurešti

3/10/2018
Chladenie Vzdelávanie

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie - Výhľad chladív - 2018

24/9/2018
Chladenie

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

17/8/2018
Chladenie

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

17/8/2018
Chladenie

Obmedzenie náplne chladiva pre chladiace systémy

17/8/2018
Chladenie

Zákon o odpadoch č. 79/2015

16/8/2018
Chladenie

Používame chladivá R32, HFO, HC. Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

16/8/2018
Chladenie

Ilegálny dovoz chladív

16/8/2018
Chladenie

Svetový deň chladenia

16/8/2018
Chladenie

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

30/7/2018
Chladenie

Nemecko, Švédsko, Rakúsko signalizujú nedostatok chladív

30/7/2018
Chladenie

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

30/6/2018
Chladenie

Merania tvrdosti starších gumených kompenzátorov

30/6/2018
Chladenie

Regulátory a kompenzátory kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

30/6/2018
Chladenie

Odrezať a spájkovať?

30/5/2018
Chladenie

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

30/4/2018
Chladenie

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

24/4/2018
Chladenie

Štítky na www.szchkt.org

30/3/2018
Chladenie

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

22/3/2018
Chladenie

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

2/3/2018
Chladenie

Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

10/2/2018
Chladenie

Zväz sa sťahoval z Rovinky do Šamorína

1/2/2018
Chladenie

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

30/11/2017
Chladenie

Nebezpečné chladničky - Známe nešťastia s horľavými chladivami

1/11/2017
Chladenie

Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

19/10/2017
Chladenie

S CO2 sa chladí komfortne

27/9/2017
Chladenie