Žiadosti

Postup podávania žiadostí na tepelné čerpadlá

25/9/2010, Peter Tomlein

Podávanie žiadostí podľa smernice európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie o udelenie osvedčení článok 14 (3) o odborných znalostiach podľa metodiky EU.CERT.HP koordinovanej EHPA a certifikátu odbornej spôsobilosti na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa metodiky SZCHKT a EHPA.

Certifikát o odbornej spôsobilosti FO a PO na inštaláciu tepelných čerpadiel bude pridelený len členom SZ CHKT.

Podávanie...

Cenník osvedčovania a certifikácie

6/8/2010, Peter Tomlein

Cenník osvedčovania a certifikácie v odbore chladiaca a klimatizačná technika.

Postup pri prihlásení sa na školenie o F plynoch

27/1/2010, Peter Tomlein

Organizácia oprávnená vykonávať školenia a skúšky:
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 931 01  Šamorín

Upozornenia o podávaní žiadostí

23/1/2010, Peter Tomlein

Ak je firma s pracovníkom, alebo pracovník s platným osvedčením na práce s látkami podľa zákona 76/1998 Z.z. môže si ihneď podať žiadosť na vystavenie dočasného certifikátu o odbornej spôsobilosti (napravo hore). Tento certifikát je možné vydávať do 4.7.2011. Do tohto termínu najneskôr musí absolvovať školenie na odborné znalosti (žiadosť naľavo hore). Pre podrobné informácie kliknite sem.

Ak žiadateľ nevlastní osvedčenie na práce s látkami podľa zákona č. 76/1998...