Covid-19

Zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

5/10/2020, korona.gov.sk

Zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

prebraté z oficiálnej stránky korona.gov.sk

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

  • odporúča sa časté a intenzívne vetranie, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),  
  • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho...

Eurovent: Vetranie je kľúčom k zabráneniu šírenia korónového vírusu v interiéri

2/10/2020, PT, SZ CHKT

Eurovent: Vetranie je kľúčom k zabráneniu šírenia korónového vírusu v interiéri

Vyhlásenie spoločných združení

 

V súvislosti so súčasným prepuknutím choroby COVID-19 vedúce európske združenia pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) odporúčajú správne používanie systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie na udržanie primeranej úrovne kvality vnútorného prostredia ( IEQ) počas pandémie. 

 

Zriedenie na zabránenie šírenia odborníkov v oblasti...

ZASTAVME ŠÍRENIE KORONA VÍRUSU

25/6/2020, Podľa Energie portal PT

ZASTAVME ŠÍRENIE KORONA VÍRUSU

Podľa Energie portal PT

 

Manuál podľa REHVA pre služby (teplo, vetranie, klimatizácia) v stavebníctve

Usmerňujúci  dokument k bráneniu šírenia sa vírusu SARS-CoV-2 (Správy 3/2020)

 

Odporúčania: 

  • zvýšiť nepretržité vetranie všetkých priestorov najmä toaliet so zvýšenou hygienou, 
  • splachovať toaletu pri zatvorenom veku, utesniť kanalizáciu,
  • vzduch nerecirkulovať, vypnúť rotačné výmenníky tepla,
  • ak čistenie vzduchu v miestnosti, tak...

OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM KLIMATIZÁCIE a jej vplyvu na šírenie ochorenia Covid 19

25/6/2020, preložil PT, SZ CHKT

OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM KLIMATIZÁCIE 

a jej vplyvu na šírenie ochorenia Covid 19

V súčasnosti môžeme čítať množstvo článkov od rôznych organizácií, autorov najmä v súvislosti s prevádzkovaním budov. V tejto súvislosti sme už v marci publikovali metodiku od REHVA a opatrenia voči šíreniu ochorenia Covid máme na web stránke. Pravidelná údržba vetracieho alebo klimatizačného systému je zárukou jeho riadneho fungovania. Počas tohto pandemického obdobia sa...

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE

25/6/2020, Ing. Vladimír Orovnický

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE 

Ing. Vladimír Orovnický, Daikin CE, s.r.o., Bratislava

 

Je zaujímavé ako sa pohľad na vzduch v poslednom období mení a obavy z toho, čoho sa nadýchneme, v akých priestoroch rozhodujú o tom, na ktoré miesta sa vyberieme a ktorým sa vyhneme. Preto aj všetky systémy, ktoré nejakým spôsobom upravujú vzduch vzbudzujú v nás obavy. Na otázku či právom alebo neprávom ja určite jednoznačne neodpoviem....

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

6/5/2020, PT, SZCHKT

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku 

súvisiace s ochorením COVID 19  sústreďujeme na www.szchkt.org

 

Sme súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné...

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

15/4/2020, PT, SZCHKT

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

Európska asociácia REHVA spracovala dočasné opatrenia, ktoré majú pomôcť pri spomalení šírenia koronavírusu COVID-19. Spoločnosť Climaport priniesla preložený manuál pre prevádzkovateľov budov, pomáhajúci k zabráneniu prenosu vírusu SARS-CoV-2. 

 

Kontrolujte trasy vzduchu - vetrajte

Manuál podľa REHVA pre služby (teplo, vetranie, klimatizácia) v stavebníctve 

Usmerňujúci  dokument k bráneniu šírenia sa vírusu...

Usmernenia pre chladiarov pred ochorením Covid 19

15/4/2020, PT, SZCHKT

 

Usmernenia pre chladiarov pred  ochorením Covid 19

Informácie tu sú nezáväzné, sú vo vývoji

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

 

"Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba...

Opatrenia Zväzu v súvislosti s Covid-19

24/3/2020, SZCHKT

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vlády SR zareagoval Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku nasledovnými krokmi:

  1. Formu hlasovania Valného zhromaždenia sme operatívne zmenili na elektronickú. Registrácia členov SZ CHKT je možná do 26. 3. 2020 na tomto linku: https://szchkt.org/a/conf/event_dates/53/show. Zahlasovať môžete tu: https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA
  2. Presúvame plánované školenia, skúšky a kurzy na neskoršie termíny. Plánované nové termíny...

Usmernenia Covid-19

21/3/2020, SZ CHKT

Informácie tu sú nezáväzné

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by...